• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

กาฬสินธุ์ รวมพลคนรักภูสิงห์ ทำแนวกันไฟป่าช่วงหน้าแล้ง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณบันไดสวรรค์ ทางขึ้นวัดพุทธาวาสภูสิงห์ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลโนนบุรี และวัดพุทธาวาสภูสิงห์ ร่วมกันจัดกิจกรรม “ป้องกันไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟ ณ ภูสิงห์” โดยมีนายบุญมี แก่นนาคำ นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย น.ส.ชนิดา ตั้งเทวนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์, ดร.วัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์, นางวิไลพร นิพัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ เอกชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่ และประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบภูสิงห์ ร่วมรวมพลังนำแนวกันไฟป่ากว่า 100 คน

ดร.วัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วัดพุทธาวาสภูสิงห์เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ตั้ง พระพรหมภูมิปาโล ผาแดงภูสิงห์ และแหล่งค้นพบฟอสซิลหอยโบราณยุคเดียวกับไดโนเสาร์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลโนนบุรี และวัดพุทธาวาสภูสิงห์ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการทอดผ้าป่าต้นไม้เปลี่ยนสี-ทำความดีสร้างป่าชุมชนบนภูสิงห์ ในวันที่ 18 มิ.ย. 2566 ที่ผ่านมา โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์และใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ดร.วัชรพงศ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้โครงการทอดผ้าป่าต้นไม้เปลี่ยนสี-ทำความดีสร้างป่าชุมชนบนภูสิงห์ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ เป็นจุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยวที่จะมาทำบุญที่วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลให้เจริญงอกงามตามเจตจำนง แต่ปัญหาไฟป่าบนภูสิงห์ยังมีเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ดังนั้น ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟ ณ ภูสิงห์ ขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งหวังว่าจะสร้างความร่วมมือเพื่อรักษาความยั่งยืนของป่าภูสิงห์ สมเจตนารมณ์ของโครงการภูเขาเปลี่ยนสี ณ ภูสิงห์ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศต่อไป

นอกจากนี้ พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ (ดร.) เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาสภูสิงห์ เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ ได้มาร่วมเป็นกำลังใจด้วย ทั้งนี้ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ส่งเสริมพัฒนาโครงการปลูกต้นไม้หลากสี ด้วยการปลูกต้นไม้ที่มีสีสันต่างๆตามฤดูกาล บริเวณรอบภูสิงห์ เพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวภูสิงห์ให้มีความสวยงาม เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากขึ้นในอนาคต

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com