• อังคาร. พ.ค. 28th, 2024

กาฬสินธุ์ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคอีสาน ตรวจเข้มลานรับซื้อข้าว สร้างความมั่นใจให้เกษตรกรในฤดูกาลนาปรัง

กาฬสินธุ์ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่สุ่มตรวจเครื่องชั่งรถบรรทุกในลานรับซื้อข้าวของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในเขตอำเภอกมลาไสย ยังไม่พบเครื่องชั่งผิดเกินอัตรา สร้างความมั่นใจให้ชาวนานำผลผลิตมาขายในฤดูกาลนาปรัง

นายกัมปนาท ยุทธศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ชั่งตวงวัดฯ กล่าวว่า ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ออกมาตรวจสอบเครื่องชั่งรถบรรทุก ซึ่งเป็นเครื่องชั่งที่รับซื้อข้าวนาปรังในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโซนอำเภอกมลาไสย แถวตำบลหนองแปน จะมีข้าวนาปรังที่ออกมาก มีผลผลิตฤดูกาลหนึ่งประมาณ 180,000 ตัน ซึ่งผลการตรวจสอบที่ผ่านมาก็พบว่าตาชั่งถูกต้องมีมาตรฐาน ทำให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่าเครื่องชั่งรถบรรทุกที่ใช้ในการรับซื้อข้าวนาปรังมีความถูกต้อง ที่ตรวจสอบมาวันนี้ผ่านมาประมาณ 5 ลาน จากเป้าหมายของการสุ่มตรวจประมาณ 30 ลาน ก็พบว่าเครื่องชั่งรถบรรทุกมีค่ามาตรฐาน ก็จะมีการติดสติ๊กเกอร์ว่าตรวจสอบแล้วประจำปี 2567 ติดไว้ให้ลานรับซื้อข้าว แต่หากตรวจพบว่าเครื่องชั่งไหนผิดเกินอัตราที่กำหนดไว้ก็จะมีโทษปรับ 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท

นายสีลา คงสมศรี อายุ 57 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสะอาดสมศรี หมู่ 15 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ หนึ่งในเจ้าของลานรับซื้อข้าว กล่าวว่า ปีนี้ลานรับซื้อข้าวได้รับการตอบรับดี ราคาข้าวก็ดี เรารับซื้อข้าวตามสภาพข้าว ถ้าข้าวสวยๆ ก็ราคา 9.5-9.6 บาท ช่วงนี้วันหนึ่งก็รับซื้อข้าวได้ประมาณ 300-400 ตัน และลานข้าวของเรายังสามารถรับซื้อข้าวได้วันละประมาณ 700-800 ตัน จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านมาขายข้าวที่ท่าข้าว ส.รุ่งเรือง จะได้ราคาดี ตาชั่งได้มาตรฐาน เราเปิดรับซื้อข้าวทุกวันจนกว่าจะหมดฤดูกาล

ด้านนายอำนวย นาชัยฤทธิ์ ชาวนาที่นำข้าวมาขายบอกว่า วันนี้นำข้าวมาขายจำนวนตันกว่าได้เงินหมื่นกว่าบาท ก็รู้สึกพอใจกับราคาข้าวปีนี้ แต่เนื่องจากข้าวที่นาของตัวเองเป็นโรคจึงได้ราคาน้อยลง บางไร่ก็เป็นโรคบางไร่ก็ไม่เป็นโรค จากที่ทำนาปรังปีนี้ทั้งหมด 20 ไร่ คาดว่าจะได้ข้าวประมาณ 20 ตัน ลงทุนไปเกือบเป็นแสน ก็คงจะเหลือเงินไว้ใช้อยู่บ้างแต่ไม่ได้เยอะ

ส่วนข้อมูลรายงานสถานการณ์การผลิตข้าวนาปรัง ปี 2566 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่เพาะปลูก จำนวน 287,350 ไร่ แบ่งเป็นข้าวเจ้า 194,625 ไร่, ข้าวเหนียว 92,725 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่) ณ ความชื้น 15% เป็นข้าวเจ้า 674 กิโลกรัม/ไร่, ข้าวเหนียว 620 กิโลกรัม/ไร่ คาดการณ์ผลผลิตรวม 187,995 ตัน จำแนกเป็น ข้าวเจ้า 130,784 ตัน, ข้าวเหนียว 57,211 ตัน ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวเดือนมีนาคม จำนวน 3,215 ตัน (ร้อยละ 1.71), เมษายน จำนวน 81,477 ตัน (ร้อยละ 43.34), พฤษภาคม จำนวน 100,690 ตัน (ร้อยละ 53.56) และเดือนมิถุนายน จำนวน 695 ตัน (ร้อยละ 1.02)

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com