• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

แจงขอโทษคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด กรณีซื้อเสียง 7,500 บาท

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด แจงเรื่องซื้อเสียง 7,500 บาท กรณีถูกกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด 5 คน ดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทต่อศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลไกล่เกลี่ย คู่ความตกลงกันได้

ตามที่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สื่อ เค เอส นิวส์ ได้เผยแพร่ข่าว โดยนายมีชัย ไขแสง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้แทนสมาชิกและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ขอเรียนว่าในแต่ละปีในการประชุมสามัญประจำปี จะมีการยกมือ ซื้อมือของผู้แทนสมาชิก เพื่อให้ผ่านงบประมาณ งบดุล ข้อสำคัญก็คือผ่านงบต่าง ๆ เช่น โบนัสคณะกรรมการ แต่ละปีก็จะซื้อล่วงหน้าเพื่อให้ผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมยกมือผ่าน ปีนี้ก็เหมือนกัน ปีนี้ก็ได้มีการซื้อจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อให้ได้มาซึ่งโบนัส 15 ล้านบาท และก็ให้ผ่านในการรับรองกรรมการและก็ผ่านงบดุล ซึ่งลักษณะนี้เป็นมาประจำทุกปีจนเป็นประเพณีแล้ว”

นายมีชัย ยืนยันว่า “ข้อความดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ให้สัมภาษณ์ไปโดยไม่ได้มีเจตนาใส่ร้ายโจทก์ทั้ง 5 และยืนยันว่าโจทก์ทั้ง 5 ไม่ได้มีพฤติกรรมตามที่ข้าพเจ้าได้ให้สัมภาษณ์ไป ส่วนข้อความที่มีการเผยแพร่สื่อ เค เอส นิวส์ ที่มีข้อความว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ได้มีการวางแผนสมยอมให้ผู้แทนสมาชิกลงมติผ่านวาระต่าง ๆ โดยมีการจ่ายเงินให้ผู้แทนสมาชิกที่รายละ 7,500 บาท เพื่อแลกเปลี่ยนกับการลงมติ เช่น อนุมัติโบนัสถึง 15 ล้านบาท และให้เลือกประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ ตามที่วางแผนกันไว้ ข้อความดังกล่าวนั้นก็เป็นข้อความที่ไม่ได้เป็นความจริง ข้าพเจ้าไม่ได้เคยกล่าวหาโจทก์ทั้ง 5 และข้าพเจ้าก็ไม่เคยพูดหรือให้ร้ายว่าโจทก์ทั้ง 5 จ่ายเงินให้ผู้แทนสมาชิกรายละ 7,500 บาท ตามที่สื่อเสนอข้อความไปแต่อย่างใด ทั้งโจทก์ทั้ง 5 ก็ไม่เคยมีพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้ขอโทษโจทก์ทั้ง 5 ต่อหน้าศาลแล้ว”