• ศุกร์. เม.ย. 19th, 2024

หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมสนับสนุนการจัดงานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ประธานหอการค้าฯ มอบน้ำดื่มสนับสนุนงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สืบศิลป์ถิ่นอีสาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานวิสาขปุณณมีปูชา ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคูประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13-17 พ.ค 2565 ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสูงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความยินดีที่จะร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้าขาย และภารกิจต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งพ่อค้า ประชาชน ได้มีการซื้อขาย กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ลดระดับความรุนแรงลงเรื่อยๆ จนกลายเป็นโรคประจำถิ่นในที่สุด ทำให้ทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติในรูปแบบวิถีชีวิตปกติใหม่ จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ออกมาชิม ช้อป ชมงานมหกรรมวัฒนธรรม แห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในระหว่างวันที่ 13 – 17 พ.ค. 2565 ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสูงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์”

วันที่ 13 พ.ค. 2565
10.00 – 11.09 น. พิธียกอ้อ ยอครูหมอลำ ครูดนตรี
17.30 น. พิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม แห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “สืบศิลป์ถิ่นอีสาน ESAN DO DEE” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
– ชมริ้วขบวนฟ้อนรำบูชาพระธาตุยาคู จากนางรำ 2,290 คน
– ชมการแสดง ชุด “ม่วน ซื่น โฮ แซว”
– ชมการแสดงทางวัฒนธรรมจาก 20 จังหวัดภาคอีสาน
– ชิม ช้อป สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม กว่า 200 ร้านค้า

วันที่ 14 พ.ค. 2565
15.00 – 16.00 น. ตั้งขบวนธง ขบวนนางรำ
16.00 – 17.00 น. พิธีบวงสรวง พิธีถวายธง รำบูชาพระธาตุยาคู
17.00 – 18.00 น. การแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ชุด ม่วน ซื่น โฮ แซว
18.00 – 22.00 น. การแสดงจากจังหวัดต่างๆ

17.00 – 18.00 น. รำบูชาพระธาตุยาคู การแสดงนาฏมวยไทย
18.00 – 22.00 น. การแสดงแบบผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง

วันที่ 15 พ.ค. 2565
06.00 – 09.00 น. ทำบุญตักบาตร
14.00 – 16.00 น. พิธีสรงน้ำพระธาตุยาคู
16.00 – 17.00 น. รำบูชาพระธาตุยาคู
17.00 – 18.00 น. พิธีทางศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา
18.00 – 22.00 น. การแสดงโขนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วันที่ 16 พ.ค. 2565
15.00 – 19.00 น. การแสดงแสง สี เสียง รอบสื่อมวลชน

วันที่ 17 พ.ค. 2565
16.00 – 19.00 น. การแสดง แสง สี เสียง

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com