• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

กาฬสินธุ์ จี้ตรวจสอบออมทรัพย์ครู ส่อพิรุธโยกเงินผี 50 ล้านซ่อนให้ใครก่อนส่ง สสอค.

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ร้องตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ส่อพิรุธ โยกย้ายเงินค่าสงเคราะห์ศพ 50 ล้านบาท ซ่อนก่อนส่งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย (สสอค.)

จากกรณีที่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ ที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย มีปัญหาการนำส่งเงินจนสมาชิกถูกขับออกกว่า 4,000 คน แต่พบพิรุจว่าเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินที่ซ่อนเร้น อำพราง ไม่เป็นไปตามระบบการบัญชีของนิติบุคคล

วันนี้ 23 พฤษภาคม 2565 ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนรรชน พหลทัพ เลขานุการชมรมพิทักษ์สิทธิสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด เข้ายื่นหนังสือร้องขอให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจสอบเส้นทางเดินของเงินค่าสงเคราะห์ศพปี 2565 ที่สหกรณ์ครูกาฬสินธุ์หักจากเงินปันผลสมาชิกจำนวนเกือบ 50 ล้านบาท เพื่อนำส่งให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย หลังใช้สิทธิ์ของสมาชิกเข้าตรวจสอบพบพิรุธใช้เงินสดฝากเข้าบัญชีในนามบุคคล แทนการโอนระหว่างสหกรณ์กับสมาคมพักเงินไว้ก่อน 2 เดือนไว้ที่ใด

นายธนรรชน พหลทัพ เลขานุการชมรมพิทักษ์สิทธิสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด กล่าวว่า จากการเข้าตรวจสอบตามคำร้องในฐานะสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้ทราบว่าเงินค่าสงเคราะห์ศพจำนวนเกือบ 50 ล้านบาท ที่สหกรณ์ครูกาฬสินธุ์หักจากเงินปันผลของสมาชิกไว้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 ได้เก็บรักษาเงินดังกล่าวไว้อย่างไร ซึ่งจะต้องพิสูจน์หลักฐานทางธนาคารได้แก่สมุดคู่ฝากรายการเบิกถอนเงินหรือ statement กับระบบบัญชีสหกรณ์ และฝ่ายจัดการปฏิเสธโดยอ้างว่ากรรมการชุดที่ 65 มีมติไม่ให้ตรวจสอบ ได้ตรวจดูเฉพาะเอกสารหลักฐานในการนำส่งเงินให้กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูไทย ซึ่งนำส่งในวันที่ 10 มีนาคม 2565 จากการตรวจสอบพบว่าเป็นการนำเงินสดกว่า 24 ล้านบาท ฝากเข้าบัญชีธนาคารชื่อบัญชีสมาคมครูไทย ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี จึงตั้งข้อสังเกตว่าการส่งเงินระหว่างสหกรณ์ กับสมาคมครูไทย ควรเป็นการทำธุรกรรมระหว่างนิติบุคคล โดยการโอนผ่านระบบบัญชีผ่านธนาคารทั้งสองฝ่าย แต่กลับนำฝากโดยบุคคล จึงมีข้อสงสัยว่ามีการโยกย้ายเงินจำนวนดังกล่าวพักไว้ในบัญชีเงินฝากของใคร หรือไม่ ในระหว่าง 2 เดือนครึ่ง วันนี้จึงได้มายื่นหนังสือให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ ร่วม 1 หมื่นคน ขาดความไว้วางใจในการบริหารจัดการของประธานกรรมการผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ตรวจสอบกิจการผู้สอบบัญชี เนื่องจากไม่สามารถเปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อมวลสมาชิกได้

นางศิริวรรณ วิลามาศ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ได้เป็นตัวแทนรับหนังสือแทนนางสาวจันทรา นรศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ที่แจ้งว่าติดราชการต่างจังหวัด และจะดำเนินการตรวจสอบเรื่องตามที่มีการร้องขอให้อย่างเร่งด่วน