• อังคาร. ก.ค. 23rd, 2024

อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนการบริหารครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

 อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนการบริหารครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลง CLM นางสาวอุบล การนิตย์ ต.ม่วงนา


วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.นายชาณญ์ บุตรวงศ์ นายอำเภอดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจคณะกรรมการ กลุ่มรวมพลคนโคกหนองนาดอนจาน ในการประชุมขับเคลื่อนการ บริหารครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลง CLM นางสาวอุบล การนิตย์ บ้านม่วงใหม่พัฒนา ม.9 ต.ม่วงนา ในการนี้ นางเย็นจิต จองหนาน พัฒนาการอำเภอดอนจาน ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มรวมพลคนโคกหนองนาดอนจาน สมาชิก โคก หนอง นา ให้การต้อนรับ กิจกรรมประกอบด้วย


(-)การนำผลผลิต วัสดุของแปลงโคก หนอง นา มาใช้บริการครุภัณฑ์แปลง CLM
(-)การจัดทำแผนปฏิบัติการ
(-)การจัดหาแหล่งจำหน่ายกลาง


โดยทุกกิจกรรมในวันนี้ได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และฉบับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

วัชรินทร์ เขจรวงศ์ รายงาน