• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

น.ส.ชนิดา ตั้งเทวนนท์ ผู้สมัครหนึ่งเดียวอาสาเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาจาก สทท.

วันที่ 20 มิ.ย. 65 ตามที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางวาสิตา น้อยพรหม ประธานเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สทท.) เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพล มิ่งชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางสุคนธา จันโทมุข ผู้แทนสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาฯ การประชุมสรรหาฯ ในการประชุมสรรหาฯ ได้มีนายวุฒิชัย อิสิสิงห์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการสรรหาฯ ครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม โรงแรมชดาวิว ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหา เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คน คือนางสาวชนิดา ตั้งเทวนนท์ (อดีตนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์) หลังจากประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เปิดการประชุมได้สอบถามถึงแนวทาง/ยุทธศาสตร์ในการที่จะดำเนินการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ และการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมได้อย่างไร พร้อมให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ได้แสดงวิสัยทัศนด้านการบริหารองค์กรและด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ทีมคณะกรรมการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้จัดทำรายงานการประชุมพร้อมบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหา เสนอต่อกรรมการสภาอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์