• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

คณะสงฆ์ธรรมยุตในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีขอขมาสามีจิกรรม คารวะบูรพาจารย์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

วัน ศุกร์ ที่ 15 กรกฏาคม 2565 ปีขาล ด้วยตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของคณะสงฆ์ธรรมยุต เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดถวายคารวะบูรพาจารย์ และพระเถรานุเถระในเขตปกครองจังหวัด เป็นประจำปีทุกปีในเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ. 2565 ณ วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

คณะสงฆ์ธรรมยุตในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีขอขมาสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อลดทิฐิ แสดงความเคารพ ให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน เน้นย้ำความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ ร่วมกันรักษาพระธรรมวินัย ให้เป็นแบบอย่างสังคมผู้ที่เลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา

ที่วัดประชานิยม ถ.ถีนานนท์ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ. 9) วัดป่าแสงอรุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธ) เป็นประธานสงฆ์ทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีพระเทพสารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม, พระญาณรักขิต รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) พร้อมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ธรรมยุตหรือพระป่าภาคอีสาน ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งกิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี และยังมีศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน ร่วมงานถวายสักการะพระสงฆ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) เนื่องในวันเข้าพรรษา ทำบุญโรงทาน ทอดผ้าป่าคณะสงฆ์อย่างพร้อมเพรียงด้วย