• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

ตะวันแดงกาฬสินธุ์นำร่องซ้อมแผนอพยพคนเหตุเพลิงไหม้ ป้องกันเหตุไม่คาดฝันสร้างเกราะดูแลลูกค้าและพนักงาน

สถานท่องเที่ยวกลางคืนยอดฮิดของจังหวัดกาฬสินธุ์ หจก.ไฮคลาส มิวสิค เวิด์ล หรือที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันในชื่อ “ตะวันแดงกาฬสินธุ์” จัดซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุป้องกันอัคคีภัย เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝัน และยังเป็นการสร้างเกราะดูแลลูกค้าและพนักงาน ถอดบทเรียนเหตุสลดของผับชื่อดังที่เป็นกระแสข่าวที่สร้างความตระหนกให้กลุ่มนักท่องเที่ยวต้องหวาดผวาไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำอีก

วันที่ 27 ก.ย. 2565 เวลา 14.00 น. หจก.ไฮคลาส มิวสิค เวิด์ล (ตะวันแดงกาฬสินธุ์) ได้จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ส่งฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เข้าเป็นวิทยากรให้การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานตะวันแดงกาฬสินธุ์ ทั้งนักดนตรี นักร้อง ดีเจ แคชเชียร์ พนักงานเสริฟ จำนวนกว่า 50 ชีวิต ให้รู้ถึงวิธีการป้องกันและระงับเหตุเบื้องต้น หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยมีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และกองร้อย อส. จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมสังเกตุการในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วย

โดยการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรฐานของกองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ได้กำหนดให้นายจ้างจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย การตรวจตราการอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และการปฏิรูปฟื้นฟูองค์ประกอบของแผนดังกล่าวจะดำเนินการในภาวะต่างกันคือ ก่อนเกิดเพลิงไหม้ ขณะเกิดเพลิงไหม้ และหลังจากเพลิงสงบแล้ว

ตะวันแดงกาฬสินธุ์ ยังถือเป็นสถานประกอบการแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้น ถือเป็นสถานประกอบการที่มีความมาตรฐาน ที่มีความห่วงใยลูกจ้าง พนักงาน และลูกค้าเป็นอย่างดี

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน

www.kalasinnews.com