• พฤหัส. มี.ค. 23rd, 2023

นาย อ.ดอนจาน มอบพันธุ์ปลาดุกเเก่ครัวเรือนเป้าหมายแหล่งอาหารครัวเรือน

วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายชาณญ์ บุตรวงศ์ นายอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการ

ขจัดความยากจนเเละพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) มีนางสาววรนุช  ไพศาล ประมงอำเภอดอนจาน และคณะทำงาน ศจพ.อ. มอบพันธุ์ปลาดุกให้นางสาวน้ำฝน บุตรสีวงษ์ ครัวเรือนเป้าหมายTPMAP รายใหม่ ปี 2565  หมู่ 7 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมอบพันธุ์ปลาดุกให้นางสาวน้ำฝน จำนวน 200 ตัว พร้อมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ครัวเรือน

นายอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่าเราจะดูแลประชาชนทุกคนทุกกลุ่มให้เกิดความผาสุขความมั่นคงความอยู่ดีกินดีทุกครัวเรือนโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้หน่วยงานราชการในอำเภอดอนจานมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นทุกคนช่วยกันดูแลประชาชน อำเภอดอนจานเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักครับ

วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและปัญหาอันเกิดมาจากการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2566 กรณีผู้สมัครร้องเรียนกัน ที่อำเภอกุฉินารายณ์
กาฬสินธุ์รายงานผลเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรอย่างไม่เป็นทางการ ได้เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เข้าร่วม 1 ราย พบเรื่องร้องเรียน 1 อำเภอ
เกษตรกรกรีนฟาร์มเมอร์กาฬสินธุ์ จับมือหมอยาพาสวย ผลิตเครื่องสำอาง-อาหารเสริมนำร่องตามยุทธศาสตร์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ (Smart Green City)

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!