• อาทิตย์. เม.ย. 21st, 2024

นาย อ.ดอนจาน มอบพันธุ์ปลาดุกเเก่ครัวเรือนเป้าหมายแหล่งอาหารครัวเรือน

วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายชาณญ์ บุตรวงศ์ นายอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการ

ขจัดความยากจนเเละพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) มีนางสาววรนุช  ไพศาล ประมงอำเภอดอนจาน และคณะทำงาน ศจพ.อ. มอบพันธุ์ปลาดุกให้นางสาวน้ำฝน บุตรสีวงษ์ ครัวเรือนเป้าหมายTPMAP รายใหม่ ปี 2565  หมู่ 7 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมอบพันธุ์ปลาดุกให้นางสาวน้ำฝน จำนวน 200 ตัว พร้อมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ครัวเรือน

นายอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่าเราจะดูแลประชาชนทุกคนทุกกลุ่มให้เกิดความผาสุขความมั่นคงความอยู่ดีกินดีทุกครัวเรือนโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้หน่วยงานราชการในอำเภอดอนจานมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นทุกคนช่วยกันดูแลประชาชน อำเภอดอนจานเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักครับ

วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน