• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

นายอำเภอดอนจาน มอบพันธุ์ปลาดุกเเก่ครัวเรือนเป้าหมายแหล่งอาหารครัวเรือน TPMAP รายใหม่

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายชาณญ์ บุตรวงศ์ นายอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) มีนางสาววรนุช ไพศาล ประมงอำเภอดอนจาน และคณะทำงาน ศจพ.อ. มอบพันธุ์ปลาดุกให้นางสาวน้ำฝน บุตรสีวงษ์ ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP รายใหม่ ปี 2565 หมู่ 7 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมอบพันธุ์ปลาดุกให้นางสาวน้ำฝน จำนวน 200 ตัว พร้อมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ครัวเรือน

นายอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า เราจะดูแลประชาชนทุกคนทุกกลุ่มให้เกิดความผาสุก ความมั่นคงความอยู่ดีกินดีทุกครัวเรือน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้หน่วยงานราชการในอำเภอดอนจาน มีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นทุกคนช่วยกันดูแลประชาชน อำเภอดอนจานเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารัก

วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน