• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

พ่อเมืองกาฬสินธุ์ช่วยเหลือชาวบ้านหลังพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนเสียหายหลายหลัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการ เร่งลงพื้นที่อำเภอคำม่วง และอำเภอสหัสขันธ์ เพื่อดูแลช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนสร้างความเสียหายหลายหลัง

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนหลังได้รับผลกระทบจากวาตภัย พายุฤดูร้อน พัดบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือน โดยลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายดำรงศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอคำม่วง พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ ซึ่งพื้นที่ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับผลกระทบเสียหายจำนวน 21 ครัวเรือนและในพื้นที่หมู่ที่ 5 มีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุ จำนวน 8 ครัวเรือน ได้รับความเสียหายอย่างหนัก จำนวน 2 ครัวเรือน คือ ครัวเรือนของนายทองพัน พรชะตา อายุ 74 ปี ที่อาศัยอยู่กับบุตรสาวและหลาน รวม 5 คน โดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงวันที่ 7 มีนาคม 2564 ขณะกำลังทานข้าวเที่ยง เกิดฝนฟ้าคะนองอย่างหนัก และได้พัดเอาหลังคาทั้งเรือนปลิวหายไป บางชิ้นส่วนตกลงบ้านใกล้เรือนเคียงทำให้ได้รับความเสียหายเช่นกัน และ บ้านของ น.ส.วงพระจันทร์ สูนจันทร์ ได้รับความเสียหายลมพายุพัดต้นไม้โค่นล่มพร้อมหลังคาเสียหายเช่นกัน ในการนี้ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ช่วยเหลือด้วยการมอบถุงย้งชีพ ถุงปันสุข ผ้าห่ม และเงินสดบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้อง และหลังจากนี้จะระดมทีมทั้งอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตสาอาสา 904 วปร. ในการเข้ามาช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย เพื่อบรรเทาทุกข์ต่อไป

จากนั้น นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เดินทางไปยังพื้นที่ บ้านโคกใส หมู่ 5 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยพายุฤดูร้อนครั้งนี้เช่นกัน โดยมีนางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ ซึ่งในพื้นที่ตำบลโนนแหลมทอง มี12 หมู่บ้าน และได้รับความเสียหาย 8 หมู่บ้าน จำนวน 91 ครัวเรือน โดยลมพายุได้พัดหลังคาบ้านปลิวหาย ตัวบ้านได้รับความเสียหาย โดยมีบ้านที่ได้รับความเสียหายหนักจำนวน 5 หลัง ซึ่งนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมส่วนราชการได้ตรวจเยี่ยม ปลอบใจ ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในครั้งนี้ โดยนอกจากจะมอบ ถุงยังชีพ ถุงปันสุข ผ้าห่ม และเงินสดบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว ยังได้กำชับให้นายอำเภอ ผู้นำชุมชน ร่วมกันดูแล ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ทั้งนี้นายบัวศรี และ นางเวิน ข้อสกุล ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย กล่าวว่า ขณะเกิดเหตุตนเองทั้ง 2 ได้ทำนาอยู่และลมพายุมาเร็วและแรงมากจึงกลับบ้าน จนมาพบว่าหลังคาบ้านได้ปลิวหายไปแล้วและทราบภายหลังว่าไปตกทำความเสียหายบ้านของเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียง ที่ห่างกันไปกว่า 30 เมตร ซึ่งการเข้ามาดูแลช่วยเหลือของภาคส่วนราชการในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการปลอบขวัญและกำลังใจ และการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กลับมาอยู่ในสภาพที่อาศัยได้ตามปกติ