• ศุกร์. พ.ค. 24th, 2024

คนกาฬสินธุ์รักตำรวจ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีได้ยอดเลขมงคล เข้ากองทุนสวัสดิการครอบครัวตำรวจ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ที่หน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการครอบครัวตำรวจ นำเงินรายได้ทั้งหมด ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับความเมตตา จากหลวงพ่อสายทองเตชะธัมโม จากวัดป่าห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ เดินทางมารับมารับผ้าป่า เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวตำรวจจังหวัดกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้

พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ รักษาราชการแทน ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ด้วยตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ (กต.ตร.ภ.จว.กาฬสินธุ์) และสถานีตำรวจภูธรในสังกัด ได้ร่วมกันจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัวกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัว “บ้านพักน่าอยู่ เรือนแถวน่ามอง” พัฒนาปรับปรุงที่อู่อาศัยเพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม เพื่อพัฒนาด้านสวัสดิการของข้าราชการตำรวจและครอบครัว และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ดังนั้นจึงได้จัดทำผ้าป่าสามัคคี สมทบกองทุนในครั้งนี้ขึ้น

ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่ายงานทั้งจากอดีตผู้บังคับบัญชาตำรวจ อดีตข้าราชการตำรวจ หน่วยงานทั้งจากภาครัฐ เอากชน ห้างร้าน และประชาชน ที่มาร่วมทำบุญผ้าป่าสมัคคีในครั้งนี้ ซึ่งหลวงพ่อสายทองเตชะธัมโม จากวัดป่าห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ ที่เดินทางมารับผ้าป่าได้ร่วมทำบุญอีก 2 แสนบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,214,745.42 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทสี่สิบสองสตางค์) โดยเงินที่ได้จากการทอดผ้าป่าทั้งหมด ทางหลวงพ่อได้มอบกลับให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัว ต่อไป