• จันทร์. ก.ค. 22nd, 2024

กาฬสินธุ์ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บรรเทาความทุกข์ยากประชาชน อ.ห้วยผึ้ง

จังหวัดกาฬสินธุ์นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และบริการของภาครัฐ ให้บริการชาวตำบลหนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง เพื่อบรรเทาความจนและแสดงความห่วงใยประชาชน

(22 ธ.ค. 2565) นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน เพื่อบรรเทาความจนและแสดงความห่วงใยประชาชน โดยมี นายไพโรจน์ จิตจักร์ นายอำเภอห้วยผึ้ง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและคณะประชาชนชาวอำเภอห้วยผึ้งร่วมให้การต้อนรับ

ในระหว่างนี้ ฯพณฯ เลี่ยวจุ้นหยุน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น ยังได้มีส่วนร่วมมอบถึงยังชีพ ให้แก่กลุ่มคนเปราะบางในครอบครัวยากจนจน 25 ชุด พร้อมกับกล่าวแสดงความห่วงใย จีน-ไทยมิใช่อื่นไกล ไมตรีจิตพี่น้องน้ำใจถึงกันต่างประจักษ์แจ้ง

นอกจากนี้ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ ยังได้ร่วมกันมอบหนังสือแสดงความทำประโยชน์ (น.ค.1) แก่สมาชิกนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จำนวน 17 แปลง พร้อมกับมอบพันธุ์ปลาของสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 50,000 ตัว มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 30 ทุนๆ ละ 1,000 บาท มอบเงินสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ จำนวน 10 รายๆละ 2,000 บาท รวมทั้งถุงยังชีพ 60 ชุดให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้

ในโอกาศนี้ นายศุภศิษย์ ได้ฝากความห่วงใยมาถึงพี่ร้องประชาชนให้มั่นดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว อากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา งดการดื่มสุรา และพึงมะมัดระวังฟืนไฟก่อนออกจากบ้าน และยังได้กล่าวอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2566 ขอให้พี่น้องประชาชนโชคดีปีใหม่ทุกคน

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com