• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

“พิธีประดิษฐานพระพุทธปรินิพพานสิงหบรรพต”

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีประดิษฐานพระพุทธปรินิพพานสิงหบรรพต (น้ำหนัก 9 ตัน) สร้างจากหินแกะสลัก วัดพุทธาวาส ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

เพื่อเป็นการสร้างมหากุศลส่งท้ายปีเก่าและเสริมความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ โดยมีพระครูสิริพัฒนนิเทศก์, ดร. รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ พุทธาวาสภูสิงห์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะสงฆ์ประมาณ ๗๐รูป พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน โดยมีนายกเทศมนตรีเทศมนตรีตำบลโนนบุรี,นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ประดิษฐานไว้ ณ ลานธรรมวัดพุทธาวาส ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์