• จันทร์. พ.ค. 20th, 2024

กาฬสินธุ์ปิ๊งไอเดียแก้ปัญหาหมูสดล้นตลาด จัดเทศกาลกินหมูหันท้าลมหนาว สร้างมูลค่าเพิ่มช่วยเกษตรกร

เกษตรกรผู้เลี้ยงหมู อำเภอดอนจานปิ้งไอเดีย แก้ปัญหาหมูสดล้นตลาดราคาตกต่ำ นำมาแปรรูปสร้างหมู่ค่าเพิ่ม จัดเทศกาล “กินหมูหันท้าลมหนาว” กรอบนอกนุ่มใน ลายในปาก ต้องหมูหันอำเภอดอนจาน อีกหนึ่งทางเลือก สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกตรกร

(20 ธ.ค.) ที่ศูนย์ราชการ อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร อำเภอดอนจานกว่า 30 ราย ซึ่งมี 5 ตำบล ประกอบด้วย ต.บลนาจำปา, ต.ดงพยุง, ต.สะอาดชัยศรี ต.ม่วงนา และต.ดอนจาน ร่วมกันจัดกิจกรรมเทศกาล “กินหมูหันท้าลมหนาว” เพื่อเป็นการส่งเสริมต่อยอดอาชีพของเกษตรการผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยในแต่ละปี เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ของอำเภอดอนจาน สามารถเลี้ยงสุกร และส่งสุกรขายสู่ตลาดเนื้อสุกรได้ปีละ 3,000 ตัว กลับถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาทำให้เกตรกรต้องแบกรับค่าใช้จ่ายขายเนื้อสุกรสดได้ในราคาที่ไม่คุ้มทุน จึงเป็นที่มาของการนำสุกรมาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ซึ่งที่ผ่านมาได้นำเนื้อสุกร มาชำแหละแปรรูปเป็นหมูแดดเดียว และส่วนหมูสามชั้น นำมาทำเป็นหมู่กรอบ แต่ก็ยังต่อสู้ราคากับพ่อค้าคนกลางไม่ได้เท่าที่ควร

ล่าสุดกลุ่มเกษตรกร พื้นที่ อ.ดอนจาน กว่า 30 ราย ได้นำเรื่องเข้าหารือกับ นายชาณญ์ บุตรวงศ์ นายอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ แก้ไขปัญหาราคาเนื้อสุกร จึงเป็นที่มาในการแปรรูปเนื้อหมู่ด้วยการ จัดกิจกรรม “เทศกาล กินหมูหันท้าลมหนาว” เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างงานสร้างอาชีพ ที่นอกเหลือไปจากการเกษตรกรรมและปศุสัตว์ทั่วไปด้วยการผสมผสานกับการท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้หลักและการผลิตสินค้าแปรรูปตามแนวทางการผลิตสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยการสร้างโอกาสในการส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีชีวิตการทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์ของประชาชนในท้องุถิ่นของชาวดอนจานให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพื่อดึงดูดให้คนมาเที่ยวชมดอนจานอย่างแพร่หลายซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดระหว่าง 20-26 ธ.ค. 2565

โดยในวันเปิดกิจกรรม ได้รับเกียติจาก นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกับเยี่ยมเยี่ยมชมสินค้าเกษตรกร และปศุสัตว์ในพื้นที่ พร้อมกับรับประทานหมูหันท้าลมหนาว เพื่อเป็นการพิสูจน์รสชาดความอร่อย หมูหันดอนจาน ที่บอกว่า กอบนอกนุมในละลายในปากจริงหรือไม่

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!