• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 27

วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (เดิมชื่อวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์) ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายใน TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายอรุณ เลิศอุดมโชค ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติที่ได้เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

นายเฉลิมยศ ทองม้วน นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กล่าวว่า คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ และงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความจำเป็น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาระดับความคิดของเยาวชน จึงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อที่นักศึกษาจะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง ครู – เจ้าหน้าที่ และสถาบันของตนเอง ให้นักศึกษารู้จักการเสียสละ และการให้อภัย รู้แพ้ รู้ชนะ และให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุขต่าง ๆ ไปด้วย

ในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ดำเนินการในระหว่างวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2565 โดยแบ่งนักกีฬา ออกเป็น 4 สี คือ สีเขียว , สีฟ้า, สีแดง และแสด มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย และ หญิง, การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิง, การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชายและหญิง, การแข่งขันกีฬาเปตอง คู่ผสม / เดี่ยวชายและหญิง, การแข่งขันกีฬาแบดมินตันคู่ชายและหญิง, การแข่งขันเกม E-Sport, และการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ชาย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!