• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

เดินเครื่องทำงานจริงจังฟังเสียงประชาชนเขต 5 กาฬสินธุ์

วันนี้ (27 มีนาคม 2565)ที่เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอห้วยผึ้ง นามน ดอนจาน กมลาไสย และอำเภอร่องคำ  เป็นเขตเลือกตั้งใหม่ ไม่มี ส.ส.เก่าเจ้าถิ่น ที่ได้เพิ่มขึ้นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5 คน เป็น 6 คน เป็นคนใหม่ที่เริ่มเคลื่อนไหวแล้ว 3 คน คือ นายประภาส ยงคะวิสัย อดีต นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย อำเภอนามน ขึ้นป้ายหราอยากมีคนพูดในสภาเลือกแอสป้าเป็น ส.ส.เป็นข้อสังเกตคือ พรรคภูมิใจไทย และตามด้วย นายอภิยุทธ ณ กาฬสินธุ์ ทนายความสำนักงานที่อำเภอสมเด็จ ลูกชายนายวิวรรธนชัย ณ กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย ขึ้นป้ายสติ้กเกอร์ติดหน้ารถชาวบ้าน ในขณะนี้ ส่วน นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ อดีตเกษตรอำเภอ นักวิชาการและนักบริหารงานส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ผู้มากประสบการณ์  ขึ้นป้ายพรรคไทยสร้างไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย นโยบายบำนาญประชาชน เดือนละ 3,000 บาท   ป้ายกระจายไปทั่ว อำเภอดอนจาน อำเภอนามน จุดชุมชนอำเภอห้วยผึ้ง อำเภอกมลาไสย และอำเภอร่องคำ  ทำเอาเขตเลือกตั้งที่ 5 อุณหภูมิสูงขึ้น คือร้อนระอุทันที เรียกว่าทางเลือกของประชาชน มีมาแล้ว

นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ วงศ์ อดีตเกษตรอำเภอ นักวิชาการและนักบริหารงานส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ผู้มากประสบการณ์  กล่าวอีกว่า จากประสบการณ์ ทำงานกับเกษตรกรมานานกว่า 37 ปี คลุกคลีอยู่กับประชาชน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร Smart Farmer /Young Smart Farmer เกษตรกรต้นแบบ หรือเกษตรกรคนรุ่นใหม่ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) ประมงอาสา สัตวบาลอาสา กลุ่มโคกหนองนาโมเดล จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2,478 ครัวเรือน มีกระจายไปทุกอำเภอ และนายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ ประธานกลุ่มรวมพลคนโคกหนองนาอำเภอดอนจาน 114 ครัวเรือน  มีกลุ่มไลน์ กลุ่ม FC ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทุกวัน  รวมทั้งสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์

วันนี้ เข้าร่วมประชุมสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อศึกษาหาความต้องการของเกษตรกร วัชรินทร์ เขจรวงศ์ ทำงานจริงจัง ฟังเสียงประชาชน

วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน