• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

ประชุมพรรคไทยสร้างไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมขับเคลื่อนเดินหน้าทันที

วันนี้ (17 มีนาคม 2565) มีการประชุมสมาชิกพรรคไทยสร้างไทย ที่ห้องประชุมบ้านโฮม ถนนขอนแก่น-ยางตลาด ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ มีคณะผู้สังเกตการณ์คือ นายวัชรากร พงษ์จะโปะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารพื้นที่พรรคไทยสร้างไทย ดร.พงศกร อรรณนพพร ประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่ พรรคไทยสร้างไทย โดยมีสมาชิกพรรคไทยสร้างไทย เข้าร่วมประชุม 20 คน และว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 2 นางบุณยะพร พิรชัช อำเภอยางตลาด และอำเภอฆ้องชัย เขต 3 นางสาวฐิตินันท์ ทองเดือน อำเภอห้วยเม็ก หนองกุงศรี และอำเภอท่าคันโท เขต 5 นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ อดีตเกษตรอำเภอ มิตรแท้ของเกษตรกร ขุนพลฝีปากกล้าแห่งเมืองน้ำดำ อำเภอห้วยผึ้ง นามน ดอนจาน กมลาไสย และอำเภอร่องคำ ส่วนเขต 4 อำเภอสมเด็จ สหัสขันธ์ คำม่วง และอำเภอสามชัย และมีการรายงานการสรรหา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 4 ได้ยอดนักการเมือง สตรี พร้อมที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อยู่ระหว่างรอคำตอบ และเขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอกุฉินารายณ์ เขาวง และอำเภอนาคู อยู่ระหว่างการสรรหาเช่นเดียวกัน

จากนั้น คณะสมาชิกพรรคไทยสร้างไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีมติจัดตั้งสาขาพรรค โดยความเห็นชอบให้ตั้งที่บ้านเลขที่ 116/2 อาคารพาณิชย์ ถนนถีนานนท์ บ้านเปือย ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมแต่งตั้ง รักษาการผู้อำนวยการสาขา และคณะทำงาน เป็นไปตามระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้ง อย่างเคร่งครัด มีสมาชิกสาขา ตามจำนวน พรรคไทยสร้างไทย สาขากาฬสินธุ์ เราต้องเพิ่มพลังให้คนตัวเล็ก โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร ด้วยนโยบาย 9 ข้อ ที่เราจะต้องผลักดันทันที เมื่อได้เป็นรัฐบาล นำโดย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย ได้แก่ ราคาสินค้าการเกษตรต้องดี ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต่อไร่ แก้น้ำแล้งน้ำท่วมอย่างยั่งยืน ยาเสพติดต้องปราบให้สิ้น พักชำระหนี้เกษตรกร 3 ปี กองทุนวิสาหกิจชุมชน กองทุนคนตัวเล็ก บำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท และสนับสนุนการออมด้วยหวยบำเหน็จ

วัชรินทร์ เขจรวงศ์ /รายงาน