• จันทร์. พ.ค. 20th, 2024

“ถึงเวลาเปลี่ยน ได้เวลาเกิด” ดร.เทิดเดินหน้าพบปะประชาชน ชูนโยบายแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ผลักดันจุดแข็งแหล่งแผ่นดินทองสร้างรายได้ให้ชาวกาฬสินธุ์

“เทิด แผ่นดินทอง” ดร.เทิดแผ่นดินทอง ธารชัย ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กาฬสินธุ์ เขต 1 ออกมาชูกำปั้น พร้อมออกพบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชน ลั่นวาจาสร้างความมั่นใจ ขอคะแนนเสียงจากชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมมั่นใจในความเป็นพรรคเศรษฐกิจไทย ที่จะสร้างรายได้ให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ลืมตาอ้าปากได้จากจุดแข็งที่มีแผ่นดินทอง สมบูรณ์ทั้งสภาพแวดล้อมทั้งดินและน้ำ ขอให้ชาวกาฬสินธุ์เปลี่ยน ให้ “เทิดแผ่นดินทองได้เกิด” เพื่อพัฒนากาฬสินธุ์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ดร.เทิดแผ่นดินทอง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 พรรคเศรษฐกิจไทย กล่าวว่า “ตนเองอยู่กับพี่น้องประชาชนมานานเห็นความเป็นอยู่ของพี่น้องบ้านเรา ที่มีจุดแข็งคือด้านการเกษตรเก่งมาก ทั้งการเพาะปลูกพืชผักชนิดต่าง ๆ ถือว่าเป็นจุดแข็งอย่างดีของพี่น้องบ้านเรา แต่ปลูกแล้วเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายกลับไม่เป็นราคา ขายแล้วได้กำไรเพียงเล็กน้อยบางทีก็ขาดทุน ตนเองเลยมองตรงจุดนี้ว่า ในเมื่อจุดแข็งของเรามีอยู่แล้ว ทำไมถึงไม่มีรายได้มากขึ้นพอที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วมีเงินเหลือเก็บ ให้สมกับความตั้งใจที่เราลงมือทำ เราทำขนาดนี้แล้วเราเพาะปลูกขนาดนี้แล้ว ผลผลิตออกมาดี แต่กำไรไม่มีเลย ขาดทุน ค่าปุ๋ยก็แพง ค่าแรงงานก็สูง แล้วตนเองก็มองเห็นจุดอ่อน คือราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ำ ซึ่งเราต้องหาว่ามันต่ำตรงไหน ก็เพราะมันไม่มีที่ระบายสินค้า เพราะฉะนั้นเราต้องไปดูที่ระบายสินค้า เพราะเราเป็นต้นน้ำ ที่เราเก่งเรื่องการเพาะปลูก แต่ปลายน้ำที่จะระบายสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นข้าว ที่จะส่งออกไปขายทั่วประเทศและในต่างประเทศ เหล่านั้นคือปลายน้ำ ซึ่งเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ ในขณะเดียวกันกลางน้ำ คนที่มารับซื้อ หรือพ่อค้าคนกลาง นักธุรกิจ หรือว่าโรงสี อยากให้เวลามารับซื้อจากเกษตรกรก็อย่ากดราคามากเกินไป ไม่อยากให้เอาเปรียบชาวไร่ชาวนา ตนเองจึงมองถึงจุดนี้ว่าในเมื่อเรามีจุดแข็งแล้ว เรามีต้นน้ำที่เข้มแข็งแล้ว กลางน้ำก็ต้องดูแลพวกเรา ปลายน้ำก็ต้องระบายสินค้าออกให้หมด เมื่อสินค้าระบายออกได้หมด เมื่อถึงฤดูกาลใหม่เราก็ปลูกมาใหม่ให้ระบายเรื่อย ๆ เป็นวงจรเป็นระบบ สินค้าก็จะไม่ตกค้าง ถ้าไม่มีสินค้าตกค้างก็จะทำให้มีราคาสูงขึ้นตามลำดับ และภาครัฐก็จะต้องมีมาตรการควบคุมพ่อค้าคนกลางไม่ให้มากดราคาพี่น้องเกษตรกรด้วย เพราะตนเองอยากเห็นพี่น้องบ้านเราลืมตาอ้าปากได้”

“ดังนั้นตนเองจึงตัดสินใจมาลงการเมือง เพื่ออาสารับใช้พี่น้องบ้านเราชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เขต 1 เพื่อนำสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์และจุดแข็งของบ้านเรานำไปพูด เพื่อผลักดันในระดับพรรคการเมืองถึงระดับแผนพัฒนาชาติ ในสภาผู้แทนราษฎร ตนเองจะผลักดันและส่งเสริมให้เป็นรูปธรรมขึ้นมา จึงขอโอกาสให้เทิดแผ่นดินทอง ตอนนี้เรียนหนังสือจบปริญญาเอกแล้วและยังเรียนกฎหมายด้วย ต้องการเอาความรู้ที่ได้เรียนมาเข้ามาช่วยพี่น้อง เพราะเห็นจุดอ่อนของพี่น้องเกษตรกรแล้ว เรามีจุดแข็งด้านทำการเกษตรเก่งที่สุด เราต้องส่งเสริมจุดแข็งของเราอย่างจริงจัง ขอโอกาสให้ ดร.เทิดแผ่นดินทองได้รับใช้พ่อแม่พี่น้อง เข้าไปเป็นผู้แทน ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 สักครั้งหนึ่ง แล้วจะทำให้ดู” ดร.เทิดแผ่นดินทอง กล่าวเสริมอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

ดร.เทิดแผ่นดินทอง ธารชัย “คนดีศรีอีสานปี 58” มีประวัติด้านการเมืองที่น่าจับตามอง เพราะเคยลงสมัครเลือกตั้งซ่อมสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลำดับที่ 2 มีคะแนนสูงถึง 99,869 คะแนน ล่าสุดลาออกจากหุ้นสื่อมาทำธุรกิจส่วนตัวด้านการเกษตร มุ่งมั่นจริงใจและตั้งใจที่จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาจังหวัดของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน

ดร.เทิดแผ่นดินทอง ธารชัย หรือที่แฟนเพลงรู้จักกันในฉายา “ดีเจเทิด” เล่าถึงประวัติส่วนตัวว่า “ผมจากครูเทศบาล ได้ผันตัวเองมาเป็นนักจัดรายการวิทยุจนมีชื่อเสียงโด่งดังไประดับประเทศ ล่าสุดเปลี่ยนตัวเองจากหนุ่มเจ้าสำราญ มาส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ช่วยชาวบ้าน เพราะเห็นการถูกเอาเปรียบจากนายทุนและพ่อค้าคนกลาง จึงได้ลงพื้นที่ให้ความรู้กับเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาบ้านเรา ที่ทำนาแล้วมีแต่แบกภาระหนี้สินไปไม่มีที่สิ้นสุด ช่วยปรับเปลี่ยนแนวความคิดการทำนาแบบดั้งเดิมประยุกต์ใช้ร่วมกับการทำนาแบบทฤษฎีใหม่ เพื่อช่วยลดต้นทุนในการเพาะปลูกและเพิ่มรายได้ให้พี่น้องชาวไร่ชาวนาบ้านเรา ซึ่งผมมีความมุ่งมั่น สรรค์สร้าง รายได้ให้พี่น้องมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีความเป็นอยู่ดีขึ้น เพราะคิดว่าการเมืองของบ้านเราต้องขับเคลื่อนด้วยผู้ที่มีวิสัยทัศน์ กล้าคิด กล้าพูด และกล้าทำ “กาฬสินธุ์ ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ด้วยคนรุ่นใหม่ ที่ตั้งใจจริง ดร.เทิดแผ่นดินทอง ธารชัย จึงมีความพร้อมอาสารับใช้พี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์””

ดร.เทิดแผ่นดินทอง ธารชัย จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนดงสวางวิทยายน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ระดับปริญญาตรีจบครุศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จบปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จากวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ และล่าสุดจบปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ดร.เทิดฯ มีประวัติด้านการเมืองที่น่าจับตามอง เพราะเคยลงสมัครเลือกตั้งซ่อมสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลำดับที่ 2 มีคะแนนสูงถึง 99,869 คะแนน เคยลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในนามพรรคมัชฌิมาธิปไตย ปัจจุบันตัดสินใจเข้าสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทย เพราะมีความเชื่อมั่นในพรรคที่มีนโยบายอยู่เคียงข้างประชาชนอย่างแท้จริง

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!