• พฤหัส. พ.ค. 23rd, 2024

พรรคประชากรไทยตั้ง “วัชรินทร์ เขจรวงศ์” เป็นรองหัวหน้าพรรคคนใหม่

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 ดร. คณิศร สมมะลวน หัวหน้าพรรคประชากรไทย มีการประชุมที่ห้องประชุมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม มีมติแต่งตั้งนายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เป็นรองหัวหน้าพรรคประชากรไทย ตามคำสั่งแต่งตั้งพรรคประชากรไทย ที่ ปชท. 0101/242/2566 อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคประชากรไทยที่ 26

(1) สมาชิกพรรคประชากรไทย นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เลขที่ 1493866 ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไปโดยหนังสือแต่งตั้งนี้จะสิ้นสุดในวันที่ครบอายุของคณะกรรมการที่เหลือหรือมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ พร้อมให้รองหัวหน้าพรรคประชากรไทย คนใหม่คือนายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ ดูแล 20 จังหวัดภาคอีสาน 132 เขตและมีการแต่งตั้งนายชูถิ่น จำเริญเจือ เป็นผู้อำนวยการพรรคประชากรไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วย

นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ กล่าวว่าตนเองเป็นข้าราชการบำนาญ เกษตรอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เกษียณ 30 กันยายน 2563 เป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์โดยกำเนิดเกิดที่บ้านสงเปลือย ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ คุณพ่อเป็นสารวัตรกำนันคนแรก ของตำบลสงเปลือย คุณพ่อหนู คุณแม่บุญธง เขจรวงศ์ (พานิชดี) การศึกษาสูงสุดวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลกาฬสินธุ์ ปว.ส. เกษตรกรรม วิทยาเขตเกษตรกาฬสินธุ์ ปวช.โรงเรียนเกษตรกรรมนครพนม ม.ศ.3 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์รุ่นปี 2519 ป.7 ร.ร.คำบงพิทยาคม อำเภอห้วยผึ้ง ป.4 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน ที่บ้านเกิด หลังจากจบการศึกษา ไปทำงานที่นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 13 จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจุบันเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ย้ายไปที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 11 จังหวัดร้อยเอ็ด ย้ายไปเป็นเกษตรตำบลอำเภอเมยวดี อำเภอเสลภูมิ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอธวัชบุรี อำเภออาจสามารถ ขึ้นเป็นเกษตรอำเภอเมืองสรวง อำเภอสุวรรณภูมิ เกษตรอำเภอนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญพิเศษ เกษตรอำเภอโพนทอง เกษตรอำเภอหนองพอกเกษตรอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ย้ายกลับไปเป็นเกษตรอำเภอที่อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ ทางด้านการเมืองนั้นเคยลาออกจากเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จังหวัดร้อยเอ็ด หลังเกษียณอายุราชการลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลายปี 2563 ลงสมัคร ส.ส. ในนามพรรคประชากรไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ปี 2566 พรรคประชากรไทยมีนายสมัคร สุนทรเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการหลายกระทรวง ฯ อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ก่อตั้งพรรคประชากรไทย หัวหน้าพรรคฯ คนแรกท่านสมัคร สุนทรเวช ท่านพูดเสมอว่าอยากใช้ผมเลือกผม เลือกพรรคประชากรไทย นโยบายตรงใจเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรทุกคนต้องได้รับการดูแล ให้กินอิ่ม ทุนมี หนี้หมด ครอบครัวเกษตรกรต้องมีความสุข ผมพร้อมทำงานเพื่อประชาชน ทางด้านสุขภาพร่างกายสมองแจ่มใสร่างกายแข็งแรงมากครับนายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ กล่าวในที่สุด