• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

กาฬสินธุ์ประชุมเข้มเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์เชิงสมานฉันท์ ให้ประชาชนออกเสียงโดยอิสระปราศจากการครอบงำ

วันนี้ (10 ก.ค. 65) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดงาน

โครงการประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติการเลือกตั้งแต่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง และใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน

โดยในวันพรุ่งนี้ เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา (ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเดิม) จะเป็นการอบรมชี้แจงภารกิจในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่จะได้จัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 14 ส.ค. 2565 นี้