• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

ไปรษณีย์ไทยส่งมอบบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ใหม่)

(26 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเพ็ญศรี แสงดารา (ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์) ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการรับบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับมอบบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตามแนวทางของ กกต.กลาง

โดยมีพลตำรวจตรี มนตรี จรัลพงศ์ และพันตรวจเอกวิทยา เย็นจิตต์ กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบบัตรเลือกตั้งครั้งนี้ และนางอมรรัตน์ มณีโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งฯ นายสุพจน์ ภาษี หัวหน้าส่วนสนับสนุนการให้บริการพิเศษ (ดูแลงานเลือกตั้งฯ) นางนุสรา วิบูลยาภากร พนักงานจัดการเลือกตั้งฯ ร่วมสังเกตการณ์การรับมอบบัตร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ Thailand Post นำโดยนายวัฒนา โกสินทร์ ผู้จัดการฝ่ายระบบบริการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ นายทนงศักดิ์ สายสอน ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์ เขต 4 พร้อมคณะ ได้ทำการส่งมอบบัตรเลือกตั้ง รวมทั้งอุปกรณ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยคณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบและนับจำนวนบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วนำไปเก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัยต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ใหม่ ในวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการรณรงค์โค้งสุดท้าย Big Day ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เพื่อเชิญชวนและกระตุ้นให้ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 ให้มากที่สุด “เลือกตั้งโปร่งใสประชาธิปไตยก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่นกาฬสินธุ์”

ภาพ: พชรพงศ์ คุ้มจาบ / ข่าว : พักตร์ศิริ ผลเรือง

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!