• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

อบจ.กาฬสินธุ์ ติวเข้มเจ้าหน้าที่รวมผลคะแนนเลือกตั้ง ตั้งเป้าให้มีประสิทธิภาพและสุจริต

(4 ส.ค. 65) เวลา 09.00 น. ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางเพ็ญศรี แสงดารา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่รวมผลคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมผลคะแนน

ด้วยศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการอบรมเจ้าหน้าที่รวมผลคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการรวมผลคะแนน การใช้โปรแกรมรวมผลคะแนนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่รวมผลคะแนนการเลือกตั้งฯ และให้การนับคะแนน การรวมผลคะแนนเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสุจริต

ซึ่งประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่รวมผลคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติจาก นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์) พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ

สำหรับการจัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่รวมผลคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีเจ้าหน้าที่รวมผลคะแนนระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่รวมผลคะแนนระดับอำเภอ ฯลฯ เจ้าร่วมจำนวน 120 คน โดยมี นายสุนันท์ โคตะวินนท์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และ พันจ่าเอกสมหวัง ผางน้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นคณะวิทยาการในการอบรมฯ ครั้งนี้

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!