• เสาร์. พ.ค. 18th, 2024

ชานุวัฒน์ นายก อบจ.กาฬสินธุ์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที ศาลรับคำฟ้อง กกต.เพิกถอนสิทธิ-เลือกตั้งใหม่ ปมทุจริตเลือกตั้ง

“ชานุวัฒน์ วรามิตร” หยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลอุทธรณ์ รับคำฟ้อง กกต. ขอสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร-เลือกตั้งใหม่-ชดใช้ค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง เหตุทุจริตได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต

วันนี้ (12 มี.ค. 65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 65 ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ได้ประกาศ แจ้งวันนัดตรวจพยานหลักฐานคดีเลือกตั้งหมายเลขดำที่ลต. อบจ.1/2565 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ร้องกับนายชานุวัฒน์ วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องขอให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ โดยศาลรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วและนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 22 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น. โดยในส่วนของนายชานุวัฒน์ เป็นกรณีที่ กกต. เห็นว่าการที่นายอนุชา สิงหะดี ผู้ช่วยหาเสียงของนายชานุวัฒน์ โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเก็บป้ายหาเสียงของนายชานุวัฒน์ไปใช้ประโยชน์ได้ฟรี ซึ่งเข้าข่ายเป็นการ จัดทำให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้กับนายชานุวัฒน์ เป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมตามมาตรา 108 วรรคสอง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562

อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 226 กำหนดให้กรณีศาลอุทธรณ์มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้ว ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่ถูกกล่าวหาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าศาลอุทธรณ์ จะมีคำพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระทำความผิด แต่ถ้าศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาว่าผู้นั้นกระทำความผิด ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่