• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

กาฬสินธุ์ 4 องค์กรภาคเอกชน พร้อมจัดการประชุมสร้างความเข้าใจเรื่องผังเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าของสังคม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ดีเดย์วันที่ 22 ก.ค. 2566 ที่จะถึงนี้ จัดการประชุมสร้างความเข้าใจ “ผังเมือง เรื่องของบ้านเมือง เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และความก้าวหน้าของสังคม” ณ ห้องเบญจพร โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุริยัน เหล่าสุอาภา ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการผังเมืองเพื่ออุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อดีตคณะกรรมการกำกับผังเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเวทีเสวนา พร้อมด้วย นางพิไรรัตน์ บริหาร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์, นายเกษม จิรัฐพิกาลพงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์, นายฉัตร์ชัยย์ วิรุฬห์วรวุฒิ ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์, ดร.วัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และ นางสาวชนิดา ตั้งเทวนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความคิดเห็น อภิปราย และรับฟังความคิดเห็นและปัญหาร่วมกัน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 096 6628788, 083 6879666 และเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com