• อาทิตย์. เม.ย. 21st, 2024

ชาวอำเภอยางตลาดร่วมแสดงความยินดีกับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และสาธารณสุขอำเภอสามชัยคนใหม่

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2565 ณ โรงแรมชาร์ลองบูทรีค นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด นายอำเภอแหวนเพชรคนล่าสุดของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีการจัดงานแสดงความยินดีในโอกาสผู้บริหารได้เลื่อนตำแหน่งระดับสูงขึ้น จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ สาธารณสุขอำเภอยางตลาด ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายสุลักษณ์ เสนาวุฒิ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอยางตลาด ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นสาธารณสุขอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่ทำงานด้านสาธารณสุขอำเภอยางตลาด และเจ๊นาง “วันเพ็ญ เศรษฐรักษา” นักการเมืองหญิงคนเก่งของอำเภอยางตลาดเข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

โดยกิจกรรมภายในงานมีการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้บริหารคนใหม่ทั้ง 2 ท่าน มีการแสดงรำอวยพร ต่อด้วยการกล่าวแสดงความยินดีจากนายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด และกว่าแสดงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณโดยนายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายสุลักษณ์ เสนาวุฒิ สาธารณสุขอำเภอสามชัย หลังจากนั้นเป็นการมอบของที่ระลึกจาก สสอ.ยางตลาด ชมรม ผอ.รพ.สต และ รพ.สต. ทุกแห่ง ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นตลอดทั้งงาน

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com