• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

กาฬสินธุ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา สกร.ร้อยแก่นสาร เกมส์

วันนี้ (26 ม.ค. 2567) ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสาร ได้จัดการแข่งขันกีฬา สกร.ร้อยแก่นสารเกมส์ ประจำปี 2567 เพื่อคัดตัวนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “สกร.อีสานเกมส์” ครั้งที่ 7 ณ จ.มหาสารคาม โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน แขกผู้มีเกียรติ นักกีฬา และสื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น ประธานกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสาร ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสาร ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาดังกล่าวขึ้นในวันนี้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักศึกษา กศน. ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสาร จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดตัวนักกีฬาและกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “สกร.อีสานเกมส์” ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม และสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษา กศน. ได้แสดงออกทางด้านกีฬา ให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ เป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร ครู และนักศึกษา กศน. ตลอดจนมีลักษณะนิสัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อห่างไกลจากสารเสพติดตามนโยบายสถานศึกษาปลอดสารเสพติด (White Zone) โดยมีประเภทของกีฬาที่ทำการแข่งขัน รวม 5 ประเภท ได้แก่ 1) ฟุตบอล 2) เซปักตะกร้อ 3) วอลเลย์บอล 4) เปตอง และ 5) กรีฑา

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า ในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้ความอนุเคราะห์อาคาร – สถานที่ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่, โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ให้ความอนุเคราะห์วงดุริยางค์,  ชมรมผู้ตัดสินกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ในการตัดสิน กีฬา และ กรีฑา, มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้ความอนุเคราะห์ สนามแข่งขันกีฬาฟุตบอล, โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พยาบาล ยา และเวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น กรณีมีผู้เจ็บป่วยระหว่างร่วมกิจกรรม, สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่ออำนวย ความสะดวกด้านการจราจรและรักษาความปลอดภัยตลอดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และอีกหลายๆ ภาคส่วนที่ไม่ได้เอ่ยนาม

ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในการแข่งขันกีฬา นอกจากนักกีฬา และผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกาย และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้ว ความสนุกสนานรื่นเริง ยังช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าและความเครียดจากการทำงานอีกด้วย ประการสำคัญคือการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆ ยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสาร ซึ่งจะนำไปสู่ความสมัครสมาน สามัคคี และร่วมแรงร่วมใจกัน ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะและการช่วยเหลือร่วมมือกันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายที่ต้องการ รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อห่างไกลจากสารเสพติดตามนโยบายสถานศึกษาปลอดสารเสพติด (White Zone)

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเป็นนักกีฬาที่ดีจะต้องหมั่นฝึกฝน มีความมานะ พยายามอยู่เสมอ ถึงจะเป็นผู้ชนะได้ แต่ชนะในที่นี้ ควรหมายถึง ชนะใจตัวเอง ชนะใจคู่แข่งขัน และชนะใจคนอื่น ถึงจะเรียกว่า เป็นผู้ชนะที่แท้จริง จึงขออวยพรให้นักกีฬาทุกคน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน คณะกรรมการผู้ตัดสิน คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จงประสบความสุข ความเจริญ และมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และขอให้การแข่งขันประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

“ลีลานางไห” ฟ้อนรำบนรถนำขบวน

สีสันแรก เป็นลีลาของนางไห ที่โชว์ฟ้อนรำอย่างงดงามอยู่บนรถนำขบวน จนได้รับคำชมว่าสุดยอดๆ

“ในไข่ไดโนเสาร์มีอะไร?”

สีสันในพิธีเปิด เพราะจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งเป็นดินแดนแห่งการค้นพบซากฟอสซิสไดโนเสาร์ มีให้เข้าชมได้ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีใช้ขวานตีไข่ไดโนเสาร์สีทองขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นขวานโบราณสมัยมนุษย์หิน เพื่อแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันกีฬาได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ พอประธานในพิธีตีไข่ไดโนเสาร์แตกออกแล้ว ก็มีทั้งลูกโป่งพ่อ แม่ ลูก ไดโนเสาร์ ลอยออกมาจากไข่ ไดโนเสาร์ตัวเล็กสีเขียวที่มีลูกโป่งติดอยู่ 3 ลูก สามารถลอยผ่านหลังคาอัฒจรรย์ออกไปได้ ส่วนไดโนเสาร์ตัวสีเขียวและตัวสีทอง ที่ประธานในพิธีบอกว่า เป็นไดโนเสาร์พ่อแม่ ที่ไม่อยากไปจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็เลยลอยอยู่ใต้หลังคาอัฒจรรย์

“ตกใจพลุ” แต่มีสติ

นักกีฬาวิ่งคบเพลิง วิ่งขึ้นไปบนอัฒจรรย์เพื่อทำการจุดกระถางคบเพลิง แต่ไม่รู้ว่าหลังกระถางคบเพลิงนั้นมีพลุที่จะได้จุดอยู่ โชคดีที่ยังมีสติ สมกับเป็นนักกีฬา หลังจุดคบเพลิงเสร็จแล้วก็โดดลงมาอย่างสบายใจ ถึงจะตกใจแต่ก็เพราะเป็นนักกีฬาจึงมีความกล้า ไม่กลัวเสียงพลุ แต่ก็ตกใจอยู่นิดเดียวเท่านั้น

อลังการสีสัน “รำภูไทกาฬสินธุ์”

การแสดงพิธีเปิด การแสดงชุด “รำภูไทกาฬสินธุ์” นางรำกว่า 500 ชีวิต แต่งกายด้วยชุดภูไท ชุดพื้นเมือง ร่วมกันฟ้อนรำอย่างสวยงาม ถึงแม้นางรำแต่ละคนจะมาจากคนละจังหวัดกัน แต่ก็สามารถฟ้อนรำกันได้ท่วงท่าที่งดงามอ่อนช้อย พร้อมเพรียง เหมือนซ้อมกันมาเป็นปี สื่อให้เห็นถึงความซึมซับของรากฐานประเพณีวัฒนธรรมของคนอีสาน ที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น ควรคุณค่าแก่การเก็บบันทึกภาพไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เรียนรู้ต่อไป

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com