• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

ทต.ดอนจาน ทต.เชียงเครือง 2 เทศบาลต่างอำเภอ จัดกีฬาสานสัมพันธ์ “ผลแพ้ชนะบ่สำคัญ ฮักแพงเบิ่งแญงกัน” ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลดอนจาน อ.ดอนจาน ร่วมกับ เทศบาลตำบลเชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จัดกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 เพื่อให้บุคลากรใน 2 องค์กรได้ทำความรู้จักกัน เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยจัดการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอลชาย, กีฬาวอลเลย์บอลหญิง และกีฬาเปตองคู่ผสม โดยมีคณะผู้บริหารจาก 2 เทศบาลร่วมกล่าวเปิด/ปิดงาน ประกอบด้วย นายพิมพา ภารประดับ นายกเทศมนตรีตำบลดอนจาน, นายกฤติภัทร ภิญโญชุติวัต ปลัดเทศบาลตำบลดอนจาน, นายชิต เฉิดเจือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ, นายอาทิตย์ บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลเชียงเครือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาลทั้ง 2 เทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างพร้อมเพรียง โดยปีนี้เทศบาลตำบลดอนจานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ครั้งที่ 1

นายพิมพา ภารประดับ นายกเทศมนตรีตำบลดอนจาน กล่าวว่า เนื่องจากภาวะของโควิด ทำให้ทางเทศบาลไม่ได้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้มากว่า 2 ปีแล้ว กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เป็นที่น่าชื่นชม เป็นคอนเซปที่ดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาต่างๆ ที่เล่นกันในวันนี้ ออกจากทักษะ ออกจากความจริงใจ ผมต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศบาลตำบลเชียงเครือพร้อมคณะที่ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้น เทศบาลดอนจานของเราอาจจะได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมท่าน ในนามคณะเทศบาลตำบลดอนจาน ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ในครั้งนี้

ด้านนายชิต เฉิดเจือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดีมา ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลดอนจานที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและให้การต้อนรับชาวเทศบาลตำบลเชียงเครืออย่างดี การแข่งขันกีฬามีแพ้มีชนะ ถือเป็นการออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดี ไม่จำเป็นต้องหวังผลของการแข่งขัน ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่เราได้มาพบปะ มาเห็นการบริหารการจัดการต่างๆ ที่เราต้องอาศัยซึ่งกันและกัน บ้านใกล้เรือนเคียง เราต้องไปมาหาสู่กัน โอกาสหน้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทศบาลตำบลเชียงเครือจะได้เป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับเทศบาลตำบลดอนจานต่อไป

สรุปผลการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลชาย เทศบาลตำบลดอนจานชนะเทศบาลตำบลเชียงเครือไปด้วยสกอร์ 6-3, วอลเลย์บอลหญิง เทศบาลตำบลเชียงเครือชนะเทศบาลตำบลดอนจานไปด้วยสกอร์ 2-1 ส่วนเปตองคู่ผสมนั้น 2 เทศบาลครองแชมป์ร่วมกัน

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com