• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

กาฬสินธุ์ จัดแข่งฟุตบอลวัฒนธรรมการกุศล “CULTURE VIP CUP ครั้งที่ 1”

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ เปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน CULTURE VIP CUP ครั้งที่ 1 เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร หน่วยงานต่างๆ รวมถึงเครือข่ายทางวัฒนธรรม และเป็นแบบอย่างเยาวชนในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด ตลอดจนฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย และสภาพจิตใจให้ดียิ่งขึ้น

วันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มใบบุญ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน CULTURE VIP CUP ครั้งที่ 1 โดยสภาวัฒนธรรม อ.เมืองกาฬสินธุ์ และสำนักงานวัฒนธรรมจ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดขึ้น

ดร.อุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การแข่งขันฟุตบอล 7 คน CULTURE VIP CUP ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร หน่วยงานต่างๆ รวมถึงเครือข่ายทางวัฒนธรรมระดับตำบลในพื้นที่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมด้านการกีฬาเป็นตัวอย่างให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด ตลอดจนฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย และสภาพจิตใจให้ดียิ่งขึ้นไปด้วย

โดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน CULTURE VIP CUP ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 12 ทีม โดยทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท, ทีมมารยาทยอดเยี่ยม จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท จากประธานสภาวัฒนธรรม อ.เมืองกาฬสินธุ์

สำหรับในพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้ มีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ VIP เพื่อการกุศล นำโดยนายรพีพงศ์ ช่วยประทิว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.ร้อยเอ็ด นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายฦๅชา วัฒนเนติกุล อัยการ จ.กาฬสินธุ์ นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และยังมีการแสดงมายากล Stoneman Man Magic มายากลระดับอาเซียน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมอย่างสนุกสนานอีกด้วย

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com