• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

มติมหาเถรสมาคม

  • Home
  • มส.แต่งตั้ง “พระครูวรธรรมธัช, ดร.” ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง