• พุธ. เม.ย. 24th, 2024

โคก หนอง นา โมเดล

  • Home
  • อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนการบริหารครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!