• ศุกร์. ก.พ. 23rd, 2024

AIS สนับสนุนอุปกรณ์ NB-IoT ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในโครงการ “สถานนีเตือนภัยน้ำท่วมและสภาพอากาศ”

จากการทำความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่าง AIS และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำศักยภาพโครงข่ายอัจฉริยะ AIS 5G มาสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรม รวมถึงงานวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทั้ง 5 วิทยาเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น

ล่าสุด AIS โดย นายมหัณณพ อภินันทนพงศ์ หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS นำทีมผู้บริหารและพนักงาน มอบอุปกรณ์ NB-IoT ให้ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดย ดร.ปฐมาภรณ์ ชัยกูล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อให้นำไปใช้ในโครงการ “สถานนีเตือนภัยน้ำท่วมและสภาพอากาศ” ที่จะนำอุปกรณ์ NB-IoT ไปส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย AIS NB-IoT พร้อมทั้งคำนวณค่า AI และระบบประมวลผลผ่านเซ็นเซอร์ สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและคำนวณปริมาณน้ำฝน เพื่อใช้ในการเตือนภัยน้ำท่วมและสภาพอากาศได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในด้านของภาคการศึกษาและประเทศต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

AIS ผนึก 6 โอเปอเรเตอร์ ชั้นนำ ทั่วเอเชีย ครั้งแรกในโลก ประสานความร่วมมือดูแลลูกค้านักเดินทาง เชื่อมต่อสิทธิพิเศษเหนือระดับข้ามพรมแดน
AIS ชู LIVING NETWORK ครั้งแรกในไทยกับการยกระดับสู่ “เน็ตเวิร์คมีชีวิต ที่ทำได้มากกว่าการสื่อสาร” ขนทัพสมาร์ทโฟนแห่งปี พร้อมโปรสุดฉ่ำส่วนลดสูงสุด 80% ในมหกรรม ไทยแลนด์ โมบาย เอ็กซ์โป 2024
AIS 3BB FIBRE3 บุกอีสาน ด้วยการนำนวัตกรรมเน็ตบ้านที่ดีมากกว่า เพื่อลูกค้าและคนไทย ดันศักยภาพ ยกระดับเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเกษตรกรรม

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!