• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

AIS ให้การต้อนรับคณะประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา

คณะผู้บริหารและพนักงาน AIS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีมโดย นายมหัณณพ อภินันทนพงศ์ หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS และนายธีระยุทธ รังสีวงศ์ หัวหน้าส่วนงานลูกค้าสัมพันธ์-นครราชสีมา AIS ให้การต้อนรับนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนงานราชการในจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสที่ให้เกียรติเอไอเอสได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ใช้สถานที่ อาคาร AIS Contact Center Development and Training Arena จัดการประชุมสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย

 

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!