• ศุกร์. เม.ย. 12th, 2024

อลังการตีกลองเปิดงานมหกรรมกลองเส็งร่องคำ ประจำปี 2566 นางรำกว่า 1 พันชีวิตรำ “ไหว้อ้อ ยอครูกลอง”

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตีกลองเส็ง เปิดงานมหกรรมงานมหกรรมเส็งกลองร่องคำแข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสาน สู่กลองมหกรรมอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2566 มีการแข่งขันประชันกลองเส็ง กลองยาว ประเภท ก และ ข ชิงถ้วยพระราชทาน โดยมีขบวนแห่บุบผาชาติจากอำเภอยางตลาด กมลาไสย และจากอำเภอร่องคำ พร้อมนางรำกว่า 1,000 คน ร่วมแสดงพิธีเปิด ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่าน LE BICH LOAN (เล บิ๊ก ลาน) ผู้แทนกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ขอนแก่น ราชอาณาจักรไทย นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตีกลองเส็ง เป็นสัญลักษณ์ เปิดงานมหกรรมกลองเส็งร่องคำกาฬสินธุ์ แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสาน สู่มหกรรมกลองอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2566 เพื่อเป็นการรักษา สืบสาน ต่อยอด อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาด้านการเส็งกลองให้คงอยู่สืบไป และ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับเทศบาลตำบลร่องคำ จำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดงานครั้งนี้ด้วย จากนั้นมีการแสดงพิธีเปิดงาน ชุด “ลำเพลินเชิญเที่ยวร่องคำ” นางรำกว่า 1,000 คน การแสดงชุด “ไหว้อ้อ ยอครูกลอง” การแสดง ชุด “กลองผสานศิลป์” จากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ โดยงานนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่มีนายอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน

นายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม นายอำเภอร่องคำ กล่าวต้อนรับว่า วันนี้ได้มีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงเจ้าปู่กุดลิงและรำบวงสรวงเจ้าปู่กุดลิง ณ บริเวณศาลเจ้าปู่กุดลิง มีขบวนแห่รถบุปผชาติ (ดอกโน) จำนวน 8 ขบวน และยังมีพิธีอันเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ไป ณ เวทีกลาง มีการแสดง “ลำเพลินเชิญเที่ยวร่องคำ” นางรำ 1,000 คน และการแสดงชุด “ไหว้อ้อ ยอครูกลอง” พิธีเปิด ชุด “กลองผสานศิลป์” การออกร้านมัจฉากาชาด (ตักลาภ) พร้อมทั้งการแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จากทั้ง 18 อำเภอ ซึ่งกำหนดจัดทุกวันของการจัดงาน

ด้านนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีการแข่งขันประชันกลอง 5 ประเภท ได้แก่ 1. การแข่งขันเส็งกลอง (กลองเส็งหน้าแคบ) ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 2. การแข่งขันเส็งกลอง (กลองเส็งหน้ากว้าง) ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3. การแข่งขันกลองยาวโบราณถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 4. การประกวดคณะกลองยาว ประเภท ก ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ 5. การประกวดคณะกลองยาว ประเภท ข ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การเส็งกลอง คือ การแข่งขันกลองชนิดหนึ่ง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ถือเป็นพื้นที่ของกลองเส็ง ซึ่งมีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดกาฬสินธุ์ ถือว่า “ร่ำรวยวัฒนธรรม” ชมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการประชันกลอง นอกจากนี้ยังมีประเทศในแถบอาเซียนมาโชว์ ประชันกลองด้วย ภายในงานมีการประกวดธิดากลองเส็ง การแสดงแบบผ้าไทย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ศึกยอดมวยมหกรรมเส็งกลองร่องคำการกุศล การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP และของดีจังหวัดกาฬสินธุ์ และร้านมัจฉากาชาด ตลอดระยะเวลา 5 วัน

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!