• อังคาร. ก.ค. 23rd, 2024

พิพิธภัณฑ์สิรินธรชวนเที่ยวงาน “ไดโน พาเลาะ ครั้งที่ 3” เบิ่งกาฬสินธุ์ ถิ่นของดี สะออนจีโอพาร์ค

กรมทรัพยากรธรณี สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 โดย พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานเผยแพร่องค์ความรู้ ทางธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมกับชุมชน ภายใต้ชื่องาน “ไดโนพาเลาะ ครั้งที่ 3 เบิ่งกาฬสินธุ์ ถิ่นของดี สะออนจีโอพาร์ค”

ในงานจะได้พบกับนิทรรศการอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ (GEOPARK KALASIN) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน รถรางพาเลาะสหัสขันธ์ กิจกรรม WORK SHOP และบูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของดี ของเด่น ในชุมชน ตั้งแต่วันที่ 7-17 เมษายน 2565 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยการจัดกิจกรรมไดโน พาเลาะ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ และจำกัดนักท่องเที่ยวเฉพาะส่วนพื้นที่จัดงานไดโนพาเลาะ รอบละ ไม่เกิน 100 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 043 – 871613 – 16 หรือ Facebook : พิพิธภัณฑ์สิรินธร-Dinosaur museum