• จันทร์. พ.ค. 20th, 2024

อำเภอสมเด็จจัดกิจกรรมรวมพลคนชนผ่าและของดีอำเภอสมเด็จ ประจำปี 2565 เชื่อมโยงวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ 8 ตำบล เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสู่สายตาประชาชนในภูมิภาคอาเซียน

นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าฯ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน “รวมพลคนชนผ่าและของดีอำเภอสมเด็จ ประจำปี 2565 ซึ่งมี นายอดิศร วิทูรศิลป์ นอภ.สมเด็จ นำข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น รวม 8 ตำบลเข้าร่วมกิจกรรม ท่ามกลางประชาชนในพื้นที่อำเภอสมเด็จได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายอดิศร วิทูรศิลป์ นอภ.สมเด็จ ในนามของประธานการจัดงานเปิดเผยว่า การจัดงานรวมพลคนชนเผ่าและของดีอำเภอสมเด็จเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนในอำเภอสมเด็จได้ แสดงออกถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ประจำชนเผ่าของตน โดยกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การแสดงฟ้อนรำด้วยชุดประจำถิ่น การแสดงสินค้าโอทอปของดีประจำแต่ละตำบลการประกวดและจัดโชว์สินค้าผลผลิตทางการเกษตร การจัดนิทรรศการจากซุ้มต่างๆ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดเต้นแอโรบิก การประกวดส้มตำลีลา การประกวดสาวงามชนเผ่า การเดินแบบชุดผ้าไทยเพื่อการกุศล กิจกรรมพาแลง ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-10 เม.ย.

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ อำเภอสมเด็จ ได้บูรณาการ ดำเนินงานและประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและภาคประชาชน ในด้านการดำเนินงานส่งเสริมและนุรักษ์วัฒนธรรมระดับท้องถิ่นให้เข้มแข็ง สร้างจุดเด่น สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักใน ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยได้เชื่อมโยงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังกระจัดกระจายอยู่ให้มีความพร้อม สู่สายตาประชาชนในภูมิภาคอาเชียน และเพื่อเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในด้านสินค้าเชิงวัตถุและสินค้าเชิงวัฒนธรรม นำไปสู่การค้าและการลงทุน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จากระดับจุลภาคไปสู่ระดับมหภาค ให้ระบบเศรษฐกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!