• ศุกร์. มิ.ย. 21st, 2024

คณะทำงานอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ (Kalasin GEOPARK) หลังจากครั้งก่อนได้แนะนำ “ผาระแงง” ไปแล้ว ก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวตอบรับและให้ความสนใจมาเป็นจำนวนมาก ทั้งส่งภาพบรรยากาศที่ได้ไปจุดเช็คอินน้ำตกผาระแงงมาแล้ว บรรยากาศกางเต็นท์ และก็มีเสียงสะท้อนหลายเสียงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยปรับปรุงเรื่องถนนหนทางในการสัญจรขึ้นจุดชมวิว เพื่อความสะดวกในการเดินทางขึ้น-ลงผาระแงง

“จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่า และ ปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนตำบลมหาไชยเล่าว่า “น้ำตกผาลี่” เป็นห้วยหินที่ไหลผ่านซอกเขาระยะห่างระหว่างซอกเขาที่แยกออกจากกันเป็นห้วย กว้าง 4 – 5 เมตร ยาว 20 เมตร มีลักษณะคล้ายแกรนด์แคนยอน เป็นร่องน้ำมีหน้าผาที่สวยงามขนาบทั้งสองข้าง มีแงน้ำ เกาะแก่ง และถ้ำน้อยใหญ่จำนวนมาก คนค้นพบคือ นายเลี้ยง สิงหาวาสน์ เมื่อ พ.ศ. 2524 ที่เรียกผาลี่ เพราะเป็นลักษณะห้วยที่ใช้ดักปลาซึ่งภาษาถิ่นเรียกว่าหลี่ดักปลา บริเวณหน้าผาจะมีผึ้งอาศัยอยู่จำนวนมาก มีลิ้นหินยื่นออกมาจากหน้าผาเวลาน้ำตกลงใส่ลิ้นหินจะมีเสียงดังกังวาน เมื่อเข้าสู่ฤดูปลายฝนต้นหนาวจะได้ยินเสียงดังไปไกลเป็นสัญญาณบอกว่าฝนเริ่มจะหมดแล้ว ชาวบ้านก็จะเริ่มปิดน้ำที่ไร่นาของตนเอง ต่อมามีผู้มือบอนเอาก้อนหินไปทุบลิ้นหินที่ยืนออกหักตั้งแต่นั้นมาจึงไม่ค่อยได้ยินเสียงดังเหมือนแต่ก่อน” (ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เทศบาลตำบลมหาไชย)

ไม่น่าเชื่อว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ เมืองน้ำดำของเรา ก็มีแกรนด์แคนยอน ความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัส ณ บ.โคกกว้าง ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง unseen ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความสวยงามลึกลับ เป็นน้ำตกที่กัดเซาะแผ่นหินทรายขนาดใหญ่ จนเกิดเป็นโตรกธารทรงประหลาด โค้งเว้า สวยงาม หาชมได้ยาก และถูกซ่อนอยู่ในป่าแนวเทือกเขาภูพาน ที่รอผู้คนมาสัมผัสความสวยงามของ “น้ำตกผาลี่”

“น้ำตกผาลี่” ตั้งอยู่ที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตหมู่บ้านโคกกว้าง ต.มหาไชย อ.สมเด็จ ห่างจากอำเภอสมเด็จ ประมาณ 19.5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่กัดเซาะแผ่นหินทรายขนากใหญ่ จนเกิดเป็นโตรกธาร โค้งเว้า สวยงามมาก มีลักษณะเด่น เป็นลักษณะของธรณีสัณฐานที่สวยงามมาก คล้ายการเกิดแกรนด์แคนยอน จัดได้ว่าเป็นแกรนด์แคนยอนกาฬสินธุ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจ “น้ำตกผาลี่” เป็นน้ำตกที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นหินทรายขนาดใหญ่ เมื่อเวลาผ่านไป จากแผ่นหินก็ก่อเกิดเป็นเป็นโตรกธาร โค้งเว้า ซิกแซกไปมาตามแรงของการกัดเซาะของน้ำ จนปัจจุบันได้ก่อเกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก

การเดินทาง จากอำเภอสมเด็จไป ประมาณ 7 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 213 ถึงบ้านโคกกลาง เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4041 ประมาณ 8 กิโลเมตร ให้ไปจนกว่าจะถึงบ้านโคกกว้าง ให้มองขวามือไว้จะมีซอยเล็กๆ ข้างโรงเรียนบ้านโคกกว้าง มีป้ายบอกทางเป็นน้ำตกผาลี่ แล้วก็เลี้ยวขวาตรงไปตามทางอีก 3 กิโลเมตรก็ถึงที่หมาย

ขอบคุณภาพจาก คณะทำงานอุทยานธรณีกาฬสินธุ์