• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

สมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมการแสดงแบบผ้าไทย “ภูษาพัสตราภรณ์ออนซอนกาฬสินธุ์”

สมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมการแสดงแบบผ้าไทย ภูษาพัสตราภรณ์ออนซอนกาฬสินธุ์ ในงานประเพณี “มาฆปูรณมีบูชา” ทะเลธุงอีสาน เมืองน้ำดำ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น. ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยาง พระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุชานาถ สิงหาปัด อาจารย์และนายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการของสมาคมและนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมการแสดงแบบผ้าไทย “ภูษาพัสตราภรณ์ออนซอนกาฬสินธุ์” โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน และร่วมการแสดงแบบผ้าไทย เนื่องในงานประเพณีเทศกาล “มาฆปูรณมีบูชา” ทะเลธุงอีสาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2567 คณะเดินแบบกิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมเดินแบบในครั้งนี้

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com