• เสาร์. เม.ย. 20th, 2024

กาฬสินธุ์ อัศจรรย์วัดภูค่าว งดงามสง่าประจำเมืองสหัสขันธ์

วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) “ค่าว” เป็นภาษาอีสานที่แปลว่า เชือก เพราะวัดตั้งอยู่บนภูเขาที่มีลักษณะยาวเหมือนเชือก จึงเป็นที่มาของสถานที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ไสยาสน์ตะแคงซ้าย อายุมากกว่า 2,500 ปี โดยที่กรมศิลปากรรับจดขึ้นทะเบียนเป็นปูชนียวัตถุโบราณแห่งแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยทุกวันที่ “19 เมษายน” ของทุกปี ชาวบ้านจะมาร่วมกันสรงน้ำพระพุทธไสยาสน์ ที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมากกว่า 50 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์ “วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)” ตั้งอยู่บ้านนาสีนวล ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เนื้อที่รวม 222 ไร่ ภายในวัดอุดมไปด้วยแมกไม้น้อยใหญ่นานาพรรณ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า นานาชนิด ผู้ที่บุกเบิกก่อสร้างวัดแห่งนี้ คือ หลวงพ่อณรงค์ ชยมังคโล เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนัก ท่องเที่ยวอันดับต้นของ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

ภายในวัดยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุที่สวยงาม อาทิ อุโบสถไม้ เมื่อเลี้ยวผ่านเข้าประตูวัด จะเห็นอุโบสถหลังนี้ตั้งอยู่ด้านซ้ายมือ เป็นอุโบสถที่มีความสวยงามสร้างจากไม้ขนาดใหญ่ เสาไม้ซุง 40 ต้น โดยเป็นไม้ที่จมน้ำตายใต้เขื่อนลำปาว รวมทั้งไม้จากในท้องถิ่น อาทิ ไม้ประดู่ ไม้จิก ไม้แคนหิน เป็นต้น ลงมือก่อสร้างในปี พ.ศ. 2540 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2542 ใช้งบก่อสร้างกว่า 42 ล้านบาท

ศิลปะของอุโบสถไม้หลังนี้ประยุกต์ผสมผสานระหว่างศิลปะภาคกลางและล้านนาเรียกว่าอุโบสถเปิด โดยมีหลังคาจั่วซ้อนกันสามชั้น บริเวณหน้าบันเป็นไม้แกะสลักพุทธประวัติประทับนั่งอยู่ในป่าแวดล้อมด้วยสัตว์ต่างๆ

ส่วนที่บานประตูหน้าต่างด้านนอกจะแกะสลักเป็นเรื่องทศชาติ ที่ด้านในแกะสลักเรื่องพุทธประวัติ

พระประธานประจำอุโบสถเป็นพระพุทธรูป ขัดสมาธิเพชรหน้าตัก 109 นิ้ว โดยช่างที่ก่อสร้างอุโบสถหลังนี้เป็นทีมช่างจากภาคเหนือ ที่มีความชำนาญเรื่องไม้ ผลงานจึงสวยงามวิจิตรบรรจง

ไฮไลท์ที่เป็นจุดเด่นให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาที่วัด จะเป็นที่บริเวณด้านข้างอุโบสถไม้ จะเห็นพระมหาธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ สร้างจากหินทราย มีความสูง 80 เมตร กว้าง 45×45 เมตร ใช้งบก่อสร้างกว่า 324 ล้านบาท ส่วนยอดมหาธาตุเจดีย์ ทำด้วยทองคำหนัก 39 กิโลกรัม รวมทั้งบรรจุอัญมณีมูลค่ามหาศาลจากผู้มีจิตศรัทธา

ภายในพระมหาเจดีย์มีระเบียง ด้านบนจะประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณหลายยุคหลายสมัย ส่วนด้านล่างประดิษฐานพระพุทธรูปหินสลัก 129 องค์

ที่บริเวณกลางเจดีย์สำคัญที่สุด คือ มณฑปไม้โลงเลง เป็นไม้ เนื้อหอมชนิดหนึ่งจากประเทศ สปป.ลาว เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และพระอริยสงฆ์ธาตุ

ที่บริเวณด้านข้างขององค์พระมหาธาตุเจดีย์ ยังมีปฏิมากรรมลอยตัวขนาดใหญ่รูปของสัมมาสัมพุทธเจ้าสี่อิริยาบถ แกะสลักจากหินสวยงามอลังการเช่นกัน โดยฝีมือช่างจากทางอีสานใต้ ที่เชี่ยวชาญการแกะสลักหิน

ขอบคุณภาพจาก พิทักษ์ ภูโททิพย์, ศรเพชร โคตะวินนท์

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com