• อังคาร. เม.ย. 23rd, 2024

พระพรหมภูมิปาโล พระผู้ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม พิทักษ์คุ้มครองภูมิสถานทั่วปริมณฑล เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 10.50 เมตร สูง 15.50 เมตร ฐานพระสูง 2.30 เมตร รวมความสูง 17.80 เมตร องค์พระตั้งอยู่ ณ พุทธสถานพุทธาวาสภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สูงจากพื้นดิน 146 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 346 เมตร

“พระพรหมภูมิปาโล” สร้างเพื่อเป็นศูนย์รวมศรัทธาพุทธศาสนิกชน ส่งเสริม เชิดชู และธำรงพระพุทธศาสนา ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โดย ฯพณฯ ถวิล สุนทรศารทูล รมต.ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (สมัยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2511 ตรงกับวันแรม 2 ค่ำ เดือน 5 ปีวอก เวลา 16.19 น. ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2511 รวมเวลาก่อสร้าง 4 เดือน 11 วัน และทำพิธีสมโภชพุทธาภิเษกและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดย ฯพณฯ พลเอกประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2512 เวลา 10.30 น. โดยกำหนดให้วันที่ 12-16 เมษายนของทุกปี เป็นวันพระเพณีนมัสการองค์พระ ดูแลรักษาและพัฒนาองค์พระ โดยคณะสงฆ์อำเภอสหัสขันธ์ ได้มอบหมายตัวแทนคณะสงฆ์อยู่จำพรรษาเพื่อดูแลและพัฒนาพุทธสถานภูสิงห์มาเป็นลำดับ

พุทธศักราช 2546 พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ (ดร.) (พระมหานำพล ทิตฺตวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาสภูสิงห์ เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ ประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวนหนึ่ง อยู่จำพรรษาดูแลและพัฒนาพุทธสถานภูสิงห์มาจนถึงปัจจุบัน และระหว่างช่วงเวลานี้มีการปฏิสังขรณ์องค์พระมาแล้ว 3 ครั้ง โดยวันที่ 13 เมษายน 2561 ในวาระครบรอบ 50 ปี พระพรหมภูมิปาโล พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ (ดร.) เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาสภูสิงห์ เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ ดำริการปฏิสังขรณ์องค์พระ โดยได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และการบริจาคของพุทธศาสนิกชน ซึ่งวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ได้เริ่มการปฏิสังขรณ์องค์พระและมีกำหนดการแล้วเสร็จในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 รวมระยะเวลา 83 วัน

ข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือที่ระลึกวันเกิดนายบุรี พรหมลักขโณ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ (ดร.) เรียบเรียง
Cr: พิทักษ์ ภูโททิพย์, ศรเพชร โคตะวินนท์

 

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com