• อังคาร. ก.ค. 23rd, 2024

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แถลงข่าวการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน” โชว์นางนพมาศนั่งเกวียนย้อนยุค

วันที่ 1 พ.ย. 2565 เวลา 17.30 น. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 สืบสานประเพณีลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน” ณ พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์) โดยมีนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์, ดร.อุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์, นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และ ร.ต.อ.เด่นพงษ์ เพ็ชรปราณี รอง สว.ฯ ปรก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีแถลงข่าว

นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวถึงความเป็นมาการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงในครั้งนี้ว่า ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล ในสมัยที่มีมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี และปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้ถือเอาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี เป็นวันลอยกระทง โดยมีประวัติความเป็นมาตามความเชื่อ เพื่อเป็นการคารวะและขอขมาพระแม่คงคา ที่ทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากน้ำ หรือปล่อยสิ่งปฏิกูลลงแหล่งน้ำ จะโดยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม และเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็พบว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์ หรือพระมหาสาวก เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดงานสืบสานประเพณีไทยมาเป็นประจำทุกปี และในปีนี้กำหนดจัดงานในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนสาธารณะกุดน้ำกิน

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงไว้สืบไป และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการส่งเสริมงานฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องประชาชนในการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุเหลือใช้ เป็นการลดมลภาวะผ่านความคิดสร้างสรรค์ นับว่าเป็นการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าและนำมาประดับตกแต่งกระทงใหญ่ที่ประณีตสวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งยั้งเป็นการส่งเสริมความรักสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องประชาชนจากชุมชนทั้ง 9 คุ้มวัด ที่ได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในงานประเพณีที่ทรงคุณค่า และเห็นความสำคัญของงานประเพณีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น”

สำหรับการจัดงานมีกิจกรรมภายในงาน จำนวน 4 กิจกรรมหลัก แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย
ภาคกลางวัน
– กิจกรรมการประกวดขบวนแห่กระทงโดยใช้เกวียน
– กิจกรรมการประกวดกระทงสวยงาม (วัสดุจากธรรมชาติ)
– กิจกรรมการประกวดฟ้อนรำประยุกต์

ภาคกลางคืน
– กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ

จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานลอยกระทง เมืองกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน” ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนสาธารณะกุดนำกิน ภายในงานยังมี การแสดงพิธีเปิด แสง สี เสียง, อุโมงค์ไฟขนาดใหญ่ให้ลอดอุโมงค์เช็คอินถ่ายภาพ และในวันเดียวกันยังมีการจัดประเพณีวันลอยกระทง ณ บริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลางพร้อมกันด้วย จึงขอเชิญทุกท่านถ้าอยู่ใกล้ที่ไหนให้ไปที่นั่น และระมัดระวังเวลาลอยกระทง โปรดระวังเรื่องตกท่าน้ำกันด้วย

สะเก็ดข่าว/ข่าวนอกลู่ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน” มีสาวงามจากคุ้มวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ และต้องขึ้นนั่งบนเกวียนในงานแถลงข่าว กว่าจะขึ้นได้-ลงได้ ก็ต้องมีผู้ช่วยอำนวยความปลอดภัย เพราะนางนพมาศทุกคนนุ่งซิ่น ก็เลยเป็นอุปสรรคในการขึ้นลงเอง ถ้าใส่กางเกงก็จะไม่เข้ากับการจัดงาน และเกวียนแต่ละเกวียนก็ยังเป็นเกวียนสมัยโบราณ ที่มีสภาพเก่ามากแล้ว เกรงว่าเมื่อถึงวันแห่นางนพมาศจริงๆ จะไปไกลได้แค่ไหน ทั้งคนลากเกวียนจะมีแรงไหวหรือไม่ ต้องลุ้นกันอีกในวันพิธีแห่จริงๆ อีกครั้งครับ

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com