• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

2 เอกชนด้านการท่องเที่ยวกาฬสินธุ์ ร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ Thailand Tourism Congress: Special Edition “Tourism by Soft Power”

วันที่ 31 ต.ค. 2565 น.ส.ชนิดา ตั้งเทวนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการสภาฯ-สมาคมฯ เข้าร่วมงาน Thailand Tourism Congress 2022 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ถนนประชาสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ต.ค. – 1 พ.ย. 2565

โดยการจัดงานประชุมสัมมนาในครั้งนี้ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ Thailand Tourism Congress Special Edition “Tourism by Soft Power” ภายใต้โครงการ Thailand Tourism Congress – Agenda Based Forum 2022 เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของท่องเที่ยวไทยด้วยพลังซอฟต์พาวเวอร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้สามารถสร้างข้อได้เปรียบด้านการแข่งขัน และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ รวมถึงเพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความเห็น และองค์ความรู้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยพลังซอฟต์พาวเวอร์ กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย สู่การเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวสำคัญของโลก

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com