• อาทิตย์. มิ.ย. 23rd, 2024

น.ส.ชนิดา ตั้งเทวนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะทำงาน เดินทางเข้าศึกษาดูงานโครงการไกด์รถราง ของชมรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนครพนม โดยมีนางพรรณทิพา มีธรรม ประธานชมรมคลังสมองจังหวัดนครพนม นางจารุณี สังขวณิช ประธานชมรมคลังสมองเขตเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม (19 ) คณะชมรมคลังสมองจังหวัดนครพนมให้การต้อนรับ

น.ส.ชนิดา ตั้งเทวนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำงานร่วมกับสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในครั้งนี้เราได้เดินทางมาศึกษาดูงานรูปแบบการจัดซิตี้ทัวร์ของจังหวัดนครพนม ว่าทำอย่างไรถึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากในขณะนี้ เพื่อที่เราจะได้นำกลับไปพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพราะจังหวัดกาฬสินธุ์และนครพนมมีความใกล้เคียงกันหลายด้าน ทั้งใน ขนาดพื้นที่ จำนวนประชากร จึงได้นำคณะทำงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

ด้านนายวัชรพงศ์ ชาวสามทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การนำคณะทำงานเข้าศึกษาดูงานไกด์รถรางนำเที่ยวในครั้งนี้ พบว่าโรงเรียนผู้สูงอายุนครพนมมีรูปแบบการดำเนินงานที่ดี ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดี ควรที่จังหวัดกาฬสินธุ์จะเอาไปเป็นตัวอย่าง ซึ่งวันนี้เราได้มาศึกษาดูงานรูปแบบการดำเนินงานของซิตี้ทัวร์ หรือการนำเที่ยวในเมือง ก็พบว่าจังหวัดนครพนมมีการบูรณนาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือเอกชน มีความร่วมมือกันอย่างดี ทำให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ซึ่งหลังจากการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ก็จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ของเราต่อไป

กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหรือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 510 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี มีขนาดพื้นที่ 6,947 ตร.กม. จำนวนประชากร 985,346 (พ.ศ. 2561) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ประกอบด้วย พระธาตุยาคู, สะพานเทพสุดา, เขื่อนลำปาว, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน, วัดวังคำ, น้ำตกผานางคอย, วนอุทยานภูแฝก, วัดพุทธนิมิตภูค่าว, พิพิธภัณฑ์สิรินธร, พุทธสถานภูสิงห์ เป็นต้น

นครพนม เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นับเป็นเมืองชายแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทัศน์ และมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีพระธาตุพนมเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง พื้นที่ด้านเหนือและตะวันออกของจังหวัดติดกับแม่น้ำโขงโดยตลอด มีขนาดพื้นที่ 5,503 ตร.กม. มีจำนวนประชากร: 718,786 (พ.ศ. 2561) มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ประกอบด้วย พระธาตุพนมวรมหาวิหาร, ถ้ำนาคี อุทยานแห่งชาติภูลังกา อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม, ถนนคนเดินนครพนม, โบสถ์นักบุญอันนา, อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์, น้ำตกตาดโพธิ์, พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านมิตรภาพไทย – เวียดนาม, พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า), หาดทรายทองศรีโคตรบูร, สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คำม่วน), พญาศรีสัตตนาคราช, พระธาตุนคร เป็นต้น

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

เรื่องที่คุณห้ามพลาด!