• พฤหัส. มิ.ย. 13th, 2024

AIS ชำระเงินค่าใบอนุญาต คลื่นความถี่ 700 MHz ชุดที่ 1 งวด 3 เดินหน้าสร้างเศรษฐกิจแบบร่วมกัน ECOSYSTEM ECONOMY

AIS ชำระเงินค่าใบอนุญาต คลื่นความถี่ 700 MHz ชุดที่ 1 งวด 3 เดินหน้าสร้างเศรษฐกิจแบบร่วมกัน ECOSYSTEM ECONOMY ผ่านการพัฒนาโครงพื้นฐานด้านดิจิทัล ตอกย้ำผู้นำที่มีคลื่นความถี่ครบและมากที่สุดในไทย 1460 MHz รองรับการใช้งานทุกรูปแบบ

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) ในกลุ่ม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ชำระเงินค่าคลื่น 700 ชุดที่ 1 งวด 3 เป็นเงิน 1,835,478,000 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้แก่ กสทช. เพื่อนำส่งเงินเป็นรายได้ของแผ่นดิน ต่อยอดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า “จากความมุ่งมั่นตั้งใจในการนำคลื่นความถี่ที่ได้จากการประมูลมาพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้า คนไทย และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อนับรวมจำนวนคลื่นความถี่ในมือที่เกิดจากความร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง NT (ซึ่งอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจาก กสทช.) จะทำให้มีคลื่น 700 MHz รวมเป็น 40 MHz (Downlink 20 MHz และ Uplink 20 MHz) และเมื่อรวมกับคลื่นความถี่เดิม ส่งผลให้ AIS ยังคงยืนหยัดในฐานะผู้นำที่มีคลื่นความถี่ในการให้บริการ 4G และ 5G มากที่สุดในอุตสาหกรรม คือ 1460 MHz ซึ่งครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่มลูกค้าองค์กรภาคธุรกิจ”

นายสมชัย ย้ำว่า “เรายังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาและเสริมขีดความสามารถของคลื่นความถี่ เพื่อก้าวสู่เป้าหมาย Cognitive Tech-Co หรือการเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมอัจฉริยะ ด้วยการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้มีความแข็งแรงตามมาตรฐานโครงข่ายระดับโลก โดยในปีนี้ได้ตั้งงบประมาณการลงทุนไว้ที่ 27,000 – 30,000 ล้านบาท อันจะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจแบบร่วมกันหรือ ECOSYSTEM ECONOMY ซึ่งจะทำให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ”