• อาทิตย์. ก.ค. 21st, 2024

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ สรุปผลงานในรอบ 6 เดือน พร้อมบูรณาการขยายผลธุรกิจ

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2566 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. คณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้จัดการประชุมครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย น.ส.ภัทรา วรามิตร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ , ดร.วัชรพงศ์ ชาวสามทอง ประธานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการรายงานสถานะทางการเงิน 2 ไตรมาสของบริษัทฯ สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ทั้งด้านการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย เกษตรแปรรูปท่องเที่ยว, การพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายของดีกาฬสินธุ์, กิจกรรมระหว่างดำเนินการ กิจกรรมบูรณาการ กิจกรรมขยายผลธุรกิจ และยังเป็นการร่วมกันวิเคราะห์สถานะบริษัทฯ ทำ SWOT ร่วมกันของคณะกรรมการ พร้อมยังเป็นการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการ MD จากเดิม น.ส.เสาวนีย์ พันธ์ศิริ ที่ได้ลาออกไป เป็น พญ.บุญญภา นาชัยเวียง นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ที่ได้เข้ามารับตำแหน่งใหม่

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com