• อาทิตย์. มิ.ย. 16th, 2024

จ.กาฬสินธุ์ เตรียมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 คาดมีผลิตภัณฑ์เข้าร่วมกว่า 500 ผลิตภัณฑ์

ที่ห้องประชุมโรงแรมชาร์-ลอง บรูทรีค อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งได้กำหนดดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมชาร์-ลอง บรูทรีค อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ คาดว่าจะมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรร มากกว่า 536 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ด้านนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาระดับประเทศ เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่สนใจส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรรติดต่อขอทราบรายละเอียดและส่งผลิตภัณฑ์ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 9-17 พฤษภาคม 2665 นี้

นายสุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ /ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์