• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

ด่วน! ข่าวดี ขอเชิญผู้ประกอบการชาวกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เลือกสินเชื่อ แหล่งเงินทุน กองทุน อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดประชุมในการจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันอังคารที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อมุ่งเน้นการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัด ให้มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

สำหรับรายละเอียดโครงการเบื้องต้น โครงการนี้เป็นการจัดให้ความรู้ด้านการเงิน ภาษี ต่าง ๆ และเป็นตลาดกลางให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้ shopping และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ได้ อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินเชื่อ แหล่งเงินทุน กองทุน และยังมีบริการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม สำหรับผู้ที่สนใจในการลงทุน ในกองทุนลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพ

โครงการนี้ทาง สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดให้ดำเนินการให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และสนับสนุนให้ธุรกิจไปต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเรียนเชิญผู้ประกอบการทุกท่านได้เข้าร่วมในโครงการดีดี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะจัดโครงการประมาณช่วงเดือนมิถุนายน 2565 ที่จะถึงนี้ รับจำนวนจำกัด

จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า ทั่วไป และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโดย สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับหลายหน่วยงานในการให้ความรู้และความร่วมมือ อาทิเช่น ธนาคารออมสิน ร่วมกับ ธกส., SMe Bank, สสว. และ กองทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดโครงการในครั้งนี้

ผู้ประกอบการใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรม จ.กาฬสินธุ์ คุณยุ้ย เบอร์ 089-422-4033

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com