• ศุกร์. มิ.ย. 9th, 2023

AIS สยายปีก “บริการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” ผนึกพาร์ทเนอร์กว่า 20 ราย ต่อยอดบริการธุรกรรมออนไลน์

AIS สยายปีก “บริการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” ผนึกพาร์ทเนอร์กว่า 20 ราย ต่อยอดบริการธุรกรรมออนไลน์ ขยายการให้บริการ ครบที่สุด มากที่สุด ปลอดภัยตามหลักสากล เดินหน้าขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลไทย

AIS ในฐานะผู้นำด้านบริการดิจิทัล ที่มุ่งส่งมอบประสบการณ์การใช้งานด้านดิจิทัลบนโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ที่ดีที่สุดเพื่อคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการทำงานเพื่อนำเสนอบริการที่สอดรับกับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ อย่างธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ที่วันนี้ AIS เข้ามาให้บริการ IDP Agent (Identity Provider Agent) หรือบริการยืนยันตัวตนบนระบบดิจิทัล เจ้าแรกของวงการโทรคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าให้สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล การันตีจากการทำงานร่วมกับ National Digital ID (NDID) ในฐานะบริษัทที่ให้บริการแพลตฟอร์มระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ที่เปิดให้บริการผ่านช่องทางของ AIS ทั้ง AIS Shop, AIS Telewiz, AIS BUDDY, AIS Mini corner และอื่นๆ รวมกันกว่า 15,949 จุดบริการทั่วประเทศ

ล่าสุด AIS เดินหน้าขยายบริการยืนยันตัวตนให้ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามากขึ้นทั้งเรื่องของ การเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ การเปิดบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล, การเปิดบัญชีหลักทรัพย์ออนไลน์, การซื้อกองทุนและประกันภัยออนไลน์ และการยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคล ด้วยความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในกลุ่มธุรกิจไฟแนนซ์และประกันกว่า 20 ราย ทำให้ AIS เป็น IDP Agent หรือระบบยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เจ้าแรกด้านธุรกิจโทรคมนาคม

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าทั่วไป AIS อธิบายว่า “หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลต้องเกิดจากการมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่แข็งแรง เพื่อให้เกิดการคิดค้น พัฒนา และยกระดับบริการต่างๆ ให้เข้าสู่ระบบดิจิทัล นั่นจึงเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของ AIS ในการทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างโครงข่าย 5G ให้มีความพร้อมต่อการเชื่อมต่อกับ Digital Service ต่างๆ ที่จะมาสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อวิถีชีวิตในแต่ละวัน โดยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวันนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความเกี่ยวข้องกับมือถือเรียกได้ว่าเป็น Mobile First ทั้งเรื่องการสั่งอาหาร ท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง หรือแม้แต่บริการทางการเงินต่างๆ ที่การซื้อขายถูกเคลื่อนให้มาอยู่บนหน้าจอมือถือ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือการปรับตัวของระบบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทางการเงินให้มีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐาน ซึ่งทำให้เราเปิดให้บริการ IDP Agent หรือบริการยืนยันตัวตนเป็นรายแรกของธุรกิจโทรคมนาคมเมื่อช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัล ทั้งนี้ AIS ได้รับการร่วมมือและการตอบรับจากพันธมิตร ทั้งกลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการทางการเงิน หลักทรัพย์ และประกัน รวมกว่า 20 ราย

ซึ่งบริการยืนยันตัวตนด้วยระบบดิจิทัลจะช่วยให้ขั้นตอนการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีความรวดเร็ว อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ลดขั้นตอนที่ซับซ้อนจากการยืนยันพิสูจน์ตัวตนลงไปได้ และยังมีความปลอดภัยตามมาตรฐานของ NDID ซึ่งได้รับการกำกับดูแลภายใต้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)”

นายปรัธนา กล่าวในช่วงท้ายว่า “นอกเหนือจากการทำงานเพื่อออกแบบสินค้าและบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้ว วันนี้ AIS ยังมองไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลให้เกิดขึ้นกับจุดสัมผัสของลูกค้าในทุกๆ การใช้ชีวิต เพื่อส่งเสริม Digital Service ให้เกิดขึ้นกับภาคส่วนต่างๆ ซึ่งการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์กว่า 20 รายในการให้บริการยืนยันตัวตนผ่านช่องทางดิจิทัลในครั้งนี้สะท้อนให้ถึงศักยภาพของ AIS ในทุกมิติ ทั้งความแข็งแกร่งของโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ความสะดวกสบายรวมถึงความปลอดภัยในการใช้งาน ที่พร้อมยกระดับขีดความสามารถของบริการดิจิทัลให้เป็นฟันเฟืองสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy ของประเทศในที่สุด”

ลูกค้า AIS สามารถยืนยันตัวตนเพื่อความสะดวกในการสมัครทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้ ที่จุดให้บริการ AIS ทุกสาขาทั่วประเทศ