• ศุกร์. ก.ค. 26th, 2024

กาฬสินธุ์ พบคุณยายวัย 82 ปีรับวุฒิ ม.ต้น เผยตั้งใจจะเรียนจบถึง ป.ตรี

สกร.เมืองกาฬสินธุ์ มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พบคุณยายวัย 82 ปีรับวุฒิ ม.ต้น เผยตั้งใจจะเรียนจบถึง ป.ตรี

กาฬสินธุ์ ที่ห้องประชุมบูรพา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและหลักฐานสำคัญทางการศึกษา ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้ารับมอบใบประกาศฯ จำนวน 110 คน

นางวรรณภา ศรีกำพี้ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากนโยบายยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 ได้กำหนดแผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ที่มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียนวัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ และรัฐบาลคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตประชาชนจะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

สกร.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นสถานศึกษาที่มีภารกิจในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาประเทศ และนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยยกระดับคุณภาพให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ และเห็นความสำคัญของผู้รับบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน สกร.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 264 คน ซึ่งมีนักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และหลักฐานสำคัญทางการศึกษาในครั้งนี้ จำนวน 110 คน แยกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 69 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 41 คน

นางบัวทอง ชาติชาลี อายุ 82 ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันเป็นประธานกองทุนเงินผู้สูงอายุอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนกล่าวแสดงความรู้สึกในโอกาสสำเร็จการศึกษาว่า ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและคณะครูทุกท่าน ของ สกร.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่ให้การศึกษาให้ความรู้มา ในชีวิตไม่คิดว่าจะได้มีวันนี้ แต่วันนี้ก็มาถึงจนได้ ได้รับคำสั่งสอนว่าการเรียนหนังสือยังไงก็ไม่มีวันสิ้นสุดตลอดชีวิต ก็เลยมาศึกษาหาความรู้ รู้สึกภูมิใจดีใจเป็นอย่างมากที่มาถึงวันนี้จึงได้มารับวุฒิการศึกษาในวันนี้ และจะสมัครเรียนต่อจนถึงระดับปริญญาตรี

สีสันก่อนพิธีมอบใบประกาศฯ มีนักเรียนตัวแทน 5 สาว แสดงการเต้นประกอบเพลง สาวแหล่บ้านนา ใส่ชุดนักเรียน ที่เป็นรุ่นคุณแม่ เต้นสนุกจนลืมวัยของตัวเอง ทั้งได้รับกำลังใจจากเพื่อนนักเรียนปรบมือให้ เลยตั้งใจเต้นจนไม่สนใจว่าเชือกรองเท้าหลุด ตากล้องถ่ายภาพไปก็กลัวคุณแม่จะเหยียบเชือกรองเท้าล้ม พอการแสดงจบแล้วจึงได้ไปบอกคุณแม่ว่าเชือกรองเท้าคุณแม่หลุด ให้ผูกไว้แน่นๆ เดี๋ยวจะสดุดล้มก็ได้

วันนี้ยังพบภาพสีหน้าของนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา มีรอยยิ้ม เป็นความสุขของการเรียนรู้ ถือได้ว่างานนี้บอกได้เลยว่าการศึกษาไม่มีวันสิ้นสุด เป็นการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตจริงๆ ขอเสียงปรบมือให้นักเรียนอาวุโสที่ตั้งใจศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้ด้วย เพราะหลายท่านอายุเกิน 60 ปีแล้ว คุณยายนักเรียนที่อายุเยอะที่สุดในวันนี้ก็อายุยืนยาวถึง 82 ปีแล้ว

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com